Zachęcamy do lektury pierwszego newslettera przygotowanego w ramach projektu! NEWSLETTER 1/2017
Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Realizujemy go od grudnia 2016 roku wraz z organizacjami i firmami z Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Czech.  Celem projektu są działania wspierające wzmocnienie współpracy miedzy organizacjami, w celu wymiany dobrych praktyk oraz promocji, testowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji Projekt VINA odpowiada na potrzebę wspierania rozpoznawalności i oceny kompetencji kluczowych, w tym podstawowych i przekrojowych...
Będziemy ciągle spotykać nowego Innego(…), winniśmy szukać z nim dialogu i porozumienia. Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość do drugiej istoty jest tą postawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa. Ryszard Kapuściński "Ten Inny" W poszukiwaniu dialogu i zrozumienia wobec innych - osób, które podjęły decyzję o opuszczeniu swojego kraju Fundacja IRSE, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz ...
Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości to projekt wymiany młodzieżowej, w której wzięło udział 20 młodych osób z Trójmiasta i Kijowa. Spotkanie odbyło się w dniach 6-13 listopada 2016 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Głównym celem projektu jest wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji. Podczas siedmiu dni warsztatów, spotkań i dyskusji młodzież miała możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,...
Od października 2016 roku, wraz z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Litwy i Portugalii realizujemy projekt Integration through education, którego celem jest budowa otwartej platformy internetowej z materiałami edukacyjnymi przeznaczonymi dla osób pracujących z młodzieżą, także z imigrantami i uchodźcami, pozwalającymi na prowadzenie zajęć z tego zakresu.  Projekt odpowiada na problem diametralnie wzrastającej w ostatnich  latach liczby imigrantów i uchodźców przybywających do UE. Wg. danych IOM i UNHCR z grudnia ubiegłego roku, wynika że liczba uchodźców i migrantów, którzy przybyli do UE...
Chcesz dowiedzieć się, jak działa mobilna biblioteka w Tajlandii? Jakie warsztaty dla niewidomych dzieci prowadzone są w Brazylijskich lasach? Jak stanowione jest prawo przyjazne niewidomym w Niemczech? Działasz i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami? Nawiązać kontakty i zaplanować wspólne wydarzenia dla społeczności lokalnej Trójmiasta oraz społeczności lokalnych Ugandy, Indii, Brazylii, Tajlandii, Niemiec i Belgii? Jeżeli tak, to zapraszamy na spotkanie z innowatorami społecznymi z Afryki, Azji, Europy i Ameryki Południowej, takimi jak: Samuel Odwar, Uganda - po...
W ostatnich latach konflikt w Syrii pochłonął życie ponad 300 tysięcy osób, a ponad 4 miliony zmusił do opuszczenia domu i poszukiwania schronienia w innych krajach. Po pięciu latach wojny nadzieje na szybki powrót stają się mniejsze, a Syryjczycy podejmują decyzję o oddaleniu się od granic swego państwa i szukaniu bezpieczeństwa w państwach europejskich. Pokonują pieszo tysiące kilometrów, spotykają się z pomocą wolontariuszy, niechęcią rządów oraz niektórych obywateli państw, przez które wędrują. Dotarcie do państwa, w którym chcą zostać oznacza koniec wędrówki, a jednocześnie...

01/07/2016

"Be-Healthy-Europe" to projekt, którego celem jest promocja współpracy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie możliwości wykorzystania sportu w pracy z młodzieżą oraz zaangażowania ich w działania sportowe, a także promocję zdrowego stylu życia. W dniach 15-24 czerwca 2016 roku 25 osób pracujących z młodzieżą w Polsce, Szwecji, Włoszech, Hiszpanii, Macedonii i Ukrainie spotkało się w ukraińskich Karpatach, w miejscowości Slavske ok. 120 km od Lwowa, aby wymienić doświadczenia i opracować pomysły wykorzystania sportu w pracy z młodzieżą. Podczas szkolenia poznawaliśmy...