Konferencja międzynarodowa "Media społecznościowe dla rozwoju demokracji partycypacyjnej" Fundacja Instytut Równowagi Społeczno - Ekonomicznej wraz z Miastem i Gminą Gniew gościli w dniu 13.04.2016 r. na Zamku w Gniewie 4. Międzynarodową Konferencję zorganizowaną w ramach projektu "Digital Cities for a 'Smart' Europe. Na konferencji gościliśmy delegacje samorządów i organizacji pozarządowych z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Bułgarii oraz licznie przybyłych uczestników z Polski zainteresowanych...
Fundacja Instytut Równowago Społeczno-Ekonomicznej wraz z Urzędem Miasta i Gminy Gniew zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Media społecznościowe dla rozwoju demokracji partycypacyjnej", która odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. w Zamku w Gniewie. W Europie wprowadzanie nowych form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym postrzegane jest jako ważny element procesu modernizacji instytucji demokratycznych i integracji społecznej. Media społecznościowe  zmieniają relacje między samorządem a obywatelami, zachęcając użytkowników do aktywnego uczestnictwa w...
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, pracowników młodzieżowych do udziału w międzynarodowym szkoleniu Youth 3.0. Odbędzie się ono w Gdańsku-Sobieszewie w terminie 7-16 kwietnia 2016r. W szkoleniu wezmą udział 24 osoby z Polski, Ukrainy, Macedonii, Włoch, Turcji, Azerbejdżanu, Hiszpanii i Portugalii. Celem projektu jest zwiększenie aktywności w mediach społecznościowych przez organizacje pozarządowe oraz świadome propagowanie tego sposobu komunikacji. Social media zostaną przedstawione jako narzędzie aktywizacji społeczeństwa, przede...
Miło nam Państwu przekazać, iż w dniu 25 lutego 2016 Fundacja Instytut Równowagi Społeczno - Ekonomicznej powołała do życia swój pierwszy oddział. Siedzibą została Rzeczenica. Chcemy również powitać w szeregach Zarządu IRSE Panią Danutę Gołębczyk oraz Panią Izabellę Szulc. W ramach działalności oddziału planowana jest realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, podnoszenia świadomości społeczności lokalnych na temat globalnych zagrożeń klimatycznych oraz pobudzania działań lokalnych w zakresie aktywności międzykulturowej oraz ukierunkowanej na zachowanie miejscowej...
Lajkujemy, tweetujemy, komentujemy, udostępniamy. Publikujemy zdjęcia, filmy, linki. Budujemy sieci fanów i znajomych. Kreujemy markę. Wykorzystujemy media społecznościowe do kontaktów, promocji, informacji. Korzystamy z nich każdego dnia. W pracy, w domu, w podróży i w czasie wolnym. Na laptopie, tablecie i smartfonie. W jaki sposób wykorzystać media społecznościowe do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji partycypacyjnej? Czy samorząd lokalny jest w nich obecny? Czy obywatele dostrzegają potencjał mediów społecznościowych w kontaktach z politykami i w kształtowaniu...
Celem warsztatów jest prezentacja sposobów wdrażania zasad fair play podczas treningów sportowych oraz integracji przedstawicieli różnych kultur i środowisk poprzez wydarzenia sportowe. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody i dobre praktyki w pracy z osobami z różnych społeczności i w różnym wieku. Wspólnie odpowiemy na pytania: Kim jest trener i zawodnik „fair”? Jaka jest rola animatora w integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem? Czym jest gra fair z innymi w środowisku lokalnym? Nauczymy rozpoznawać zachowania dyskryminacyjne, podejmować działania naprawcze, przeprowadzić własne...
Zapraszamy liderów lokalnych, edukatorów, trenerów do udziału w międzynarodowych szkoleniu, które odbędzie się w centrum edukacyjnym ASHA w Wielkiej Brytanii (http://www.ashacentre.org/) w dniach 1-9 marca 2016...
Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka,  grudnia 2015r. w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się kolejna Żywa Biblioteka.  Tym razem Księgozbiór tworzyło 18 Żywych Książek: Ateista, Białorusinka, Gej, Gej, Kolumbijka, Lesbijka, Mama dziecka z Zespołem Tourette'a, Niemiec, Niemka, Osoba transpłciowa z niepełnosprawnością, Rom, Rosjanin, Seniorka, Trzeźwiejący alkoholik, Trzeźwy alkoholik, Ukrainka, Ukrainka, Żyd.  Każdą z Żywych Książek można było wypożyczyć na 30 minutową rozmowę.  W Żywej Bibliotece wzięło udział ok. 100 osób,...