Ewelina Ławecka - absolwentka socjologii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach przez dwa lata koordynowała pracę Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy w Gdańsku przy Centrum Wolontariatu w Gdańsku. W ramach swych obowiązków szkoliła także potencjalnych wolontariuszy i ich opiekunów. Następnie objęła stanowisko konsultanta socjologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku, gdzie opracowywała i wdrażała plany zmiany działania MOPS. Po roku powróciła do Centrum Wolontariatu, gdzie zdobywała kolejne doświadczenia w zarządzaniu organizacją pozarządową a także koordynowała przygotowania Gali Wolontariatu w Gdańsku. W 2007 roku sprawowała funkcję inspektora w zespole wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, gdzie oceniała wnioski oraz sporządzała umowy w ramach PFRON. W październiku 2007 roku podjęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego jako Koordynator w Zespole ds. Informacji i Pomocy Technicznej. W Fundacji IRSE, oprócz Zarządzania, zajmuje się promocją oraz projektami aktywizujacymi społecznośc lokalną.

Kontakt: e.lawecka@irse.pl

Katarzyna Błasińska- absolwentka stosunków międzynarodowych oraz historii ze specjalizacją historia ustroju i parlamentaryzm.Od wielu latpracuje jako koordynatorka projektów, animatorka i trenerka. Przygotowała i prowadziła szkolenia i warsztaty m.in.edukacji obywatelskiej i międzykulturowej, praw i sytuacji mniejszości narodowych w Polsce, Europie na świecie, prawczłowieka, zapobiegania uprzedzeniom i dyskryminacji, tematów historycznych oraz politologicznych. Była animatorką regionalną w województwie pomorskim w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, gdzie odpowiadała zatworzenie płaszczyzn współpracy dla instytucji lokalnych zaangażowanych w pracę środowiskową w regionie. Byławolontariuszka EVS we Lwowie. Po powrocie sama była koordynatorką i mentorkę wolontariuszy z innych państw m.in.z Turcji, Francji, Niemiec. Posiada doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym (m.in. w Egipcie,Niemczech, Ukrainie) i kontaktach międzykulturowych. W Fundacji IRSE odpowiada za projekty międzynarodowe i edukację globalną.

Kontakt: k.blasinska@irse.pl