Uczestnicy warsztatów Strength Through Solidarity w Gdańsku!


Projekt „W solidarności siła” (ang. „Strength through solidarity”) jest międzykontynentalnym partnerstwem zapoczątkowanym w Gdańsku, stworzonym w celu wypracowania uniwersalnego modelu wsparcia lokalnych działaczy społecznych z czterech kontynentów:

- Europy (Belgia, Niemcy, Polska) ,

- Azji (Indie, Tajlandia)

- Afryki (Uganda)

- Ameryki Płd. (Brazylia)


Program skierowany jest do oddolnych innowatorów społecznych i aktywistów. Osób działających na rzecz młodzieży, zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (z niepełnosprawnością, z defaworyzowanych dzielnic, osób dotkniętych przemocą itd.).

Celem projektu jest zbliżenie do siebie i zwiększenie potencjału aktywistów z różnych stron świata do wprowadzania zmian w swoich społecznościach. Poprzez szereg inicjatyw edukacyjnych jak szkolenia stacjonarne i online, internetowy portal, praktyki i wizyty studyjne, uczestnicy podniosą swoje umiejętności z zakresu:

- efektywnych technik komunikacji (także międzykulturowej) i PR,

- pozyskiwania zasobów finansowych

- identyfikowania zasobów ludzkich i zarządzania nimi,

- edukacji rówieśniczej i pozaformalnej, zwłaszcza pod kątem tworzenia treści w sieci

- wykorzystanie narzędzi oddolnego lobbingu

Całość programu realizowana będzie z wykorzystaniem zasad edukacji nieformalnej, tak aby uczestnicy programu mogli efektywnie wdrażać projekty na rzecz swoich grup docelowych, wymieniać się dobrymi praktykami z ich rówieśnikami z Polski, Europy i innych części świata.


Image title


Ten projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

W dniach 9-25 września 2016 roku do Gdańska przyjechało 24 przedstawicieli organizacji partnerskich, aktywistów, innowatorów społecznych i wolontariuszy z Ugandy, Niemiec, Indii, Polski, Tajlandii, Belgii.  Podczas 18 dniowego szkolenia dzielili się doświadczeniem, dobrymi paktykami i wiedzą z zakresu pracy z młodzieżą, w tym młodzieżą z niepełnosprawnością. Rozmawialiśmy o różnicach kulturowych, fundraisingu, wolontariacie i jego znaczeniu, w każdym z naszch państw, wsparciu rówieśniczymm,...
Chcesz dowiedzieć się, jak działa mobilna biblioteka w Tajlandii? Jakie warsztaty dla niewidomych dzieci prowadzone są w Brazylijskich lasach? Jak stanowione jest prawo przyjazne niewidomym w Niemczech? Działasz i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami? Nawiązać kontakty i zaplanować wspólne wydarzenia dla społeczności lokalnej Trójmiasta oraz społeczności lokalnych Ugandy, Indii, Brazylii, Tajlandii, Niemiec i Belgii? Poznaj osoby, które pochodzą w grup defaworyzowanych, a jednak mimo przeciwności losu wykazują niebywałą motywację i energię do zmieniania ich najbliższego otoczenia....

Sristi

Image title

Joanne Chua, Malezja – członkini zarządu międzynarodowej sieci światozmieniaczy ‘kanthari changemakers, która zrzesza 40 oddolnych aktywistów, działających na rzecz młodzieży z grup zagrożonych społecznym wykluczeniem z 24 państw (do której należy większość partnerów).


Image title

Image title

Samuel Odwar, Uganda - po ucieczce z armii rebeliantów, gdzie jako dziecko był świadkiem okrutnych okaleczeń, postanowił zrewolucjonizować podejście do osób niepełnosprawnych w jego otoczeniu. Prowadząc kluby rodziców z niepełnosprawnością, wnosi do projektu doświadczenie w edukacji rówieśniczej wśród lokalnych społeczności i wdrażaniu zrównoważonych programów rozwoju.


Image title

Image title

Anja Pfaffenzeller, Brazylia – niewidoma inicjatorka ‘Bats in Action’, ośrodka, który na odległym geograficznie obszarze, uczy niewidome dzieci jak odnaleźć się w społeczeństwie (orientacja przestrzenna, Braille) do projektu wnosi bogate doświadczenie w edukacji nieformalnej.


Yoshi

Image title

Yoshimi Horiuchi, Tajlandia – niewidoma założycielka ‘Always Reading Caravan’, inicjatywy, która edukuje dzieci z górskich plemion, w sposób który szanuje ich kulturowe dziedzictwo do projektu wnosi bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, Public Relations oraz zarządzaniu międzynarodowymi programami wolontariatu.


Tiffy

Image title

Tiffany Brar, Indie – jedna z najbardziej znanych działaczek na rzecz osób niepełnosprawnych w Płd Indiach, inicjatorka mobilnej auto-rikszy, edukującej osoby niewidome w odległych zakątkach Kerali do projektu wnosi kompetencje z zakresu komunikacji międzykultrowej i rzecznictwa.

Anca

Image title

Anca David, Belgia - dyrektor wykonawczy organizacji ‘Views International’ z Brukseli, która zrzesza aktywistów z dysfunkcjami wzroku z 23 krajów Uni Europejskiej, wnosząc do projektu doświadczenie w organizowaniu wolontariatu i międzynarodowej mobilności osób pracujących z niewidomą i niedowidzącą młodzieżą.


Image title

Image title

Jessica Schroeder, Niemcy – departament współpracy międzynarodowej Niemieckiego Związku Niewidomych z siedzibą w Berlinie, doradza w zakresie stanowienia prawa przyjaznego niewidomym. Do projektu wnosząc doświadczenie w realizacji edukacji rówieśniczej i rzecznictwa na rzecz respektowania praw osób z niepełnosprawnością.


Tomek

Image title

Tomek Kozakiewicz, Sopot – producent filmów o oddolnych społecznych innowatorach w różnych częściach świata, animator, zafascynowany Afryką i Azją do programu wnosi umiejętności związane z promocją, Public Relations, tworzeniu portali internetowych i edukacji nieformalnej online.