Międzynarodowe spotkanie w Gdańsku

05/12/2016

W dniach 28 listopada - 2 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne wszystkich partnerów. Omówiliśmy harmonogram projektu, zadania do zrobienie na kolejne miesiące, kamienie milowe. Był to także czas burzliwych dyskusji nad rozumieniem integracji i koncepcją włączenia, sytuacją imigrantów i uchodźców w naszych krajach, wyzwań, które napotykamy w codziennej pracy i dobrych praktyk działań integracyjnych (włączających?).

Określiliśmy też 25 obszarów tematycznych, które chcemy rozwijać w scenariuszach warsztatów.