Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kruklanki "Żubr"
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kruklanki "Żubr"

Lokalizacja ul.Osiedle Borecki 1 11-612 Kruklanki, Kruklanki, warmińsko-mazurskie
Adres e-mail gok@kruklanki.pl
Strona www http://www.gokkruklanki.pl
Osoba kontaktowa Sławomir Zieliński
Zakres działalności edukacja, kultura, animacja kulturalna, sztuka, wypoczynek dzieci i młodzieży
Kierunki działalności dzieci, młodzież, mniejszości religijne, mniejszości kulturowe, mniejszości etniczne, osoby starsze
Opis Podstawowe cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach obejmują organizowanie warunków służących zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb mieszkańców w zakresie kultury oraz aktywizacji procesów rozwojowych w tej dziedzinie życia.Integracja społeczna wsparcie osób starszych,promocja wsi Kruklanki oraz rozwój kulturowy wsi Kruklanki.Jednym z najważniejszych zadań GOK-u jest prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych, a także inicjowanie i stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów i zespołów. Zgodnie z tymi założeniami, obecnie w GOK-u odbywają się indywidualne lekcje gry na instrumentach i ponadto działa kilka zespołów i kół zainteresowań takich jak: Męski zespół wokalny "Sapiniaki" Młodzieżowy zespół rockowy "Białe Kruki" Zespół rockowo-popowy "MY" Zespół rockowy "No Name" Zespół tańca nowoczesnego "Rozrabiaki" Pracownia plastyczna