Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Barwy Jesieni"
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Barwy Jesieni"

Lokalizacja ul.Marii Konopnickiej 4 , Budry, warmińsko-mazurskie
Adres e-mail 1iwagul@wp.pl
Strona www http://www.123.com
Osoba kontaktowa Iwona Urbanowicz
Zakres działalności sport, edukacja, kultura, animacja kulturalna, sztuka
Kierunki działalności dzieci, młodzież, mniejszości kulturowe, mniejszości etniczne, osoby starsze
Opis Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Barwy Jesieni" zostało utworzone w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.