Fundacja "Dziedzictwo Nasze"
Fundacja "Dziedzictwo Nasze"

Lokalizacja ul.Kopernika 17m.9 11-600 Węgorzewo , Węgorzewo, warmińsko-mazurskie
Adres e-mail fdn.wegorzewo@op.pl
Strona www http://dziedzictwo.info/Fundacja.html
Osoba kontaktowa Kalinina Liudmika
Zakres działalności edukacja, kultura, animacja kulturalna, wykluczenie społeczne, integracja i reintegracja zawodowa osób wykluczonych społecznie, sztuka, wsparcie NGO
Kierunki działalności dzieci, młodzież, mniejszości religijne, mniejszości kulturowe, mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, osoby starsze
Opis Terenem jej działania jest Polska i dawne Kresy Wschodnie. Cele Fundacji, to edukacja kulturalna ukierunkowana na poznawanie i utrwalanie tożsamości lokalnej i regionalnej, ochrona dziedzictwa kulturowego, uświadamianie młodym ich roli w tworzeniu godnego wizerunku Polski. Fundacja „Dziedzictwo nasze” pragnie współpracować ze wszystkimi ludźmi, instytucjami i organizacjami, którym bliskie są podobne cele.