Zapraszamy szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz firmy do skorzystania z oferty wsparcia merytorycznego zespołu Fundacji IRSE.

Oferujemy:

  • szkolenia i warsztaty z obszaru komunikacji międzykulturowej dla instytucji pracujących z imigrantami i imigrantkami;
  • warsztaty z obszaru edukacji globalnej, edukacji międzykulturowej i antydyskryminacji dla wszystkich, którzy chcą kształtować postawy otwartości i tolerancji w swojej placówce lub firmie;
  • działania interwencyjne odpowiadające na zaistniałe sytuacje trudne związane z dyskryminacją;
  • organizację Żywej Biblioteki i Kina Tolerancja w Państwa instytucjach;
  • wsparcie w realizacji projektów, w tym projektów międzynarodowych;
  • szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania projektem i pozyskiwania funduszy na działania.

Zakres współpracy ustalimy indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@irse.pl