Prezentujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej:

Sprawozdanie finansowe Fundacja IRSE za rok 2022

Sprawozdanie finansowe Fundacja IRSE za rok 2021

Sprawozdanie finansowe Fundacja IRSE za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji IRSE za rok 2020

Sprawozdanie finansowe Fundacji IRSE za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji IRSE za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Fundacji IRSE za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji IRSE za rok 2017

Sprawozdanie finansowe Fundacji IRSE za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji IRSE za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Fundacji IRSE za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji IRSE za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Fundacji IRSE za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji IRSE za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Fundacji IRSE za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji IRSE za rok 2013

 

Polityka ochrony dzieci i osób dorosłych z grup wrażliwych

IRSE children safeguarding policy