Młodzież dla pokoju

  Projekt „Młodzież dla pokoju”  ma na celu wzmocnienie osób pracujących w organizacjach młodzieżowych działających na rzecz integracji i aktywizacji […]

Działania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku

  Wysiadamy na stacji w Otrębusach. Do ośrodka w Dębaku są jeszcze 3 kilometry. Nie dojeżdża tam transport publiczny, więc […]

Youth Media Forum

  Międzynarodowa wymiana młodzieży „YOUTH MEDIA FORUM”  to spotkanie, którego celem jest rozwijanie krytycznego rozumienie komunikatów medialnych w celu rozpoznania […]

SPARKSEEDS: Empowering Youth Learning Communities

  Celem projektu “SPARKSEEDS”, koordynowanego przez portugalską organizację Make it Better, jest budowa i rozwój ekosystemu edukacji pozaformalnej, wspierającego i […]

Szkoła różnorodności

  W ramach projektu “Szkoła różnorodności” zapraszamy gdańskie szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w oparciu o […]

Konferencja Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

Coroczna konferencja organizowana we współpracy z Instytutem Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana […]

Study Tours to Poland

  Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą […]

Żywa Biblioteka

  Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem pełnią rolę Żywych Książek. Żywa […]

Kino Tolerancja

Celem projektu Kino Tolerancja jest edukacja na temat praw człowieka. Filmy pomagają dotrzeć do ukrytych emocji, inspirują do zmian, dają […]

Integration through education

Międzynarodowy projekt „Integration through Education” (ITE) stanowi odpowiedź na niedostateczną liczbę dostępnych narzędzi do pracy z młodzieżą w temacie migracji […]