Portal internetowy Integration through education z materiałami edukacyjnymi: scenariuszami warsztatów/lekcji na temat migracji i uchodźstwa, dobrymi praktykami działań integracyjnych z pięciu państw oraz propozycjami stron i portali dostarczającymi więcej narzędzi, inspiracji i wiedzy.

***

Network of change to platforma intrnetowa do nauki i uczenia się stworzona przez międzynarodowy zespół pracowników młodzieżowych i aktywistów, którzy dążą do wzmocnienia marginalizowanych społeczności w Polsce, Indiach, Australii, Belgii, Tajlandii, Niemczech, Ugandzie, Serbii i Brazylii. Na platformie dostępne są min. bezpłatne kursy online:

  • Świadomość w zakresie niepełnosprawności
  • Jak pozyskać fundusze na  Twój projekt społeczny?
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Dokonaj zmiany: Rzecznictwo – skuteczne narzędzie do osiągnięcia pozytywnej społecznej zmiany
  • Wzajemne wsparcie
  • Wolontariat:  ZMIENIAJ siebie – ZMIENIAJ innych
  • Wzmacnianie siebie i swojej społeczności
  • Rozwój treści e-learningowych

***

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – scenariusze lekcji, warsztatów, debat opracowanych w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni”. Prezentowane opracowanie powstało jako zamysł roboczych materiałów, które można wykorzystywać zależnie od potrzeb, w pracy edukacyjnej, wychowawczej w szkołach, ze studentami, czy lokalną społecznością. Zbiór uzupełniają historie ofiar mowy nienawiści – osób, które doświadczyły i doświadczają mowy nienawiści. Od nieznajomych, przyjaciół, rodziny. W swojej miejscowości, pracy, w domu. Za to kim są, a nie za to co, zrobili.

***

Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukacji

Monografia będąca zaproszeniem do refleksji w imię poszerzania granic myślenia o nierównościach społecznych w horyzoncie edukacji i dla jej otwierania. Tę, niezależnie od tego, czy potraktować wąsko, jako proces ograniczony do środowiska szkolnego, czy szerzej, utożsamiając z wielkoobszarowym procesem wspierania i kształtowania rozwoju człowieka, nie sposób oddzielić od zagadnień stratyfikacji, podziałów władzy, dystrybucji dóbr i odpowiedzialności. W dyskusji nad zjawiskiem nierówności społecznych udział wzięli Autorzy reprezentujący rożne dyscypliny naukowe, profesje i instytucje.

***

Scenariusz gry symulacyjnej “Moja podróż” do wykorzystania w pracy z młodzieżą i dorosłymi; skłaniający do refleksji nad przyczynami migracji i drogą, którą przebywają uchodźcy/uchodźczynie. Uczestnicy i uczestniczki gry wcielają się w rolę mieszkańców/mieszkanek krajów Globalnego Południa ogarniętych wojną, konfliktami i muszą zorganizować swój wyjazd z kraju oraz podróż do Europy.

***

Zysk to nie tylko pieniądze. Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i w Ukrainie to publikacja powstała w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży “Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości”. W publikacji opisane są przykłady przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Ukrainie, porównane warunki rozwoju przedsiębiorczości w obu państwach oraz refleksje nad znaczeniem międzynarodowych spotkań dla rozwoju przedsiębiorczości młodzieży.

***

Journey to Acceptance-successful antidiscrimination practices to zbiór dobryk prakyk działań antydyskryminacyjnych z Armenii, Gruzji, Polski, Ukrainy, Włoch, Rosji, Macedonii i Słowenii.

***

Sport in the work with youth prezentuje przykłady gier i zabaw sportowych do wykorzystania w pracy z młodzieżą, również podczas projektów międzynarodowych. Autorami/Autorkami są osoby pracujące z młodzieżą w Polsce, Ukrainie, Macedonii, Włoszech, Hiszpanii i Szwecji.

***

Changing the world Community by Community postał, aby podzielić się doświadczeniem z wdrażania międzykontynentalnego projektu Strength through solidarity, realizowanego w partnerstwie z Niemcami, Belgią, Ugandą, Indiami, Tajlandią i Brazylią oraz wskazówkami dla organizacji pozarządowych zainteresowanych włączeniem się do programu Erasmus+.