Jak rozmawiać z uczniami i uczennicami o rosyjskiej wojnie w Ukrainie – wskazówki do pracy w szkole – skrypt ze wskazówkami i odnośnikami do materiałów i scenariuszy warsztatów, które mogą być przydatne podczas lekcji na temat wojny w Ukrainie.

 

                                                                                                           

 

***

Portal internetowy Integration through education z materiałami edukacyjnymi: scenariuszami warsztatów/lekcji na temat migracji i uchodźstwa, dobrymi praktykami działań integracyjnych z pięciu państw oraz propozycjami stron i portali dostarczającymi więcej narzędzi, inspiracji i wiedzy.

***

Legendy Gdańskie w opracowaniu Jerzego Sampa czytane przez gdańskie aktywistki i gdańskich aktywistów, w tym osoby z doświadczeniem migracji, są doskonałym materiałem na zajęcia o Gdańsku i jego historii, a także do rozmowy o różnorodności i akceptacji. Nawiązują do tradycji ustnej opowiadania legend, co w przypadku tego gatunku literackiego wydaje się bardziej naturalnym sposobem odbioru niż czytanie. Różne głosy i akcent lektorów wprowadzają element zaskoczenia, zawsze pożądany w dydaktyce, bo budzi naturalną ciekawość uczniów i uczennic, a udział amatorów, a nie zawodowych lektorów, otwiera przestrzeń do dyskusji o zaangażowaniu w życie społeczności, daje możliwość działań wychowawczych. Natomiast ujawniona tożsamość lektorów prowokuje do rozmowy na temat różnorodności, współpracy, tożsamości kulturowej, zakorzenienia, pojęcia małej ojczyzny, podróży i doświadczeń migracyjnych.

Sowizdrzał na jarmarku

Osoby czytające: Magdalena Kaczmarczyk i Karel Dolinski

***

Żaby i kruk

Osoby czytające: Maria Baranowska i Valérian Collot

***

Dlaczego Bałtyk jest słony

Osoby czytające: Elizabeth Peck i Bartosz Rief

***

Noc na Wyspie Spichrzów

Osoby czytające: Azzimę Izzetdinowa i Magdalena Witkiewicz

Legend Gdańskich można także słuchać na platformie Spotify – kanał IRSE Foundation

***

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – scenariusze lekcji, warsztatów, debat opracowanych w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni”. Prezentowane opracowanie powstało jako zamysł roboczych materiałów, które można wykorzystywać zależnie od potrzeb, w pracy edukacyjnej, wychowawczej w szkołach, ze studentami, czy lokalną społecznością. Zbiór uzupełniają historie ofiar mowy nienawiści – osób, które doświadczyły i doświadczają mowy nienawiści. Od nieznajomych, przyjaciół, rodziny. W swojej miejscowości, pracy, w domu. Za to kim są, a nie za to co, zrobili.

***

Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukacji

Monografia będąca zaproszeniem do refleksji w imię poszerzania granic myślenia o nierównościach społecznych w horyzoncie edukacji i dla jej otwierania. Tę, niezależnie od tego, czy potraktować wąsko, jako proces ograniczony do środowiska szkolnego, czy szerzej, utożsamiając z wielkoobszarowym procesem wspierania i kształtowania rozwoju człowieka, nie sposób oddzielić od zagadnień stratyfikacji, podziałów władzy, dystrybucji dóbr i odpowiedzialności. W dyskusji nad zjawiskiem nierówności społecznych udział wzięli Autorzy reprezentujący rożne dyscypliny naukowe, profesje i instytucje.

***

Scenariusz gry symulacyjnej „Moja podróż” do wykorzystania w pracy z młodzieżą i dorosłymi; skłaniający do refleksji nad przyczynami migracji i drogą, którą przebywają uchodźcy/uchodźczynie. Uczestnicy i uczestniczki gry wcielają się w rolę mieszkańców/mieszkanek krajów Globalnego Południa ogarniętych wojną, konfliktami i muszą zorganizować swój wyjazd z kraju oraz podróż do Europy.

***

Zysk to nie tylko pieniądze. Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i w Ukrainie to publikacja powstała w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży „Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości”. W publikacji opisane są przykłady przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Ukrainie, porównane warunki rozwoju przedsiębiorczości w obu państwach oraz refleksje nad znaczeniem międzynarodowych spotkań dla rozwoju przedsiębiorczości młodzieży.

***

Journey to Acceptance-successful antidiscrimination practices to zbiór dobryk prakyk działań antydyskryminacyjnych z Armenii, Gruzji, Polski, Ukrainy, Włoch, Rosji, Macedonii i Słowenii.

***

Sport in the work with youth prezentuje przykłady gier i zabaw sportowych do wykorzystania w pracy z młodzieżą, również podczas projektów międzynarodowych. Autorami/Autorkami są osoby pracujące z młodzieżą w Polsce, Ukrainie, Macedonii, Włoszech, Hiszpanii i Szwecji.

***

Changing the world Community by Community postał, aby podzielić się doświadczeniem z wdrażania międzykontynentalnego projektu Strength through solidarity, realizowanego w partnerstwie z Niemcami, Belgią, Ugandą, Indiami, Tajlandią i Brazylią oraz wskazówkami dla organizacji pozarządowych zainteresowanych włączeniem się do programu Erasmus+.