Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka

W październiku 2020 roku, w czasie kiedy podróże były bardzo ograniczone, a możliwość spotkania międzynarodowego młodzieży pozostawała w sferze marzeń, […]

Zadbajmy o naszą wspólną przyszłość

  “Zadbajmy o naszą wspólną przyszłość” to projekt poruszający zagadnienia edukacji globalnej. Przez  7 dni (6-12 października 2019) młodzież z […]

Transferring Skills Across the Borders

  Celem projektu “Transferring Skills Across the Borders” była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pracy z uchodźcami/uchodźczyniami oraz wzrost kompetencji […]

Entrepreneurship in the rural tourism sector for youth with disabilities

Celem projektu ‘Entrepreneurship in rural tourism sector for youth with disabilities’ (ERTSYD) jest rozpowszechnienie informacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej […]

Kino Tolerancja

Celem projektu Kino Tolerancja jest edukacja na temat praw człowieka. Filmy pomagają dotrzeć do ukrytych emocji, inspirują do zmian, dają […]

VINA

Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Głównym celem […]

Strength through solidarity

Projekt „W solidarności siła” (ang. „Strength through solidarity”) jest międzykontynentalnym partnerstwem zapoczątkowanym w Gdańsku. Projekt został stworzony w celu wypracowania […]

Noc Świątyń

Odkryj niezbadane – budowle, społeczności, religie, wyznania – i weź udział w II Nocy Świątyń w Gdańsku. Przyłącz się do […]

Moja podróż

Będziemy ciągle spotykać nowego Innego(…), winniśmy szukać z nim dialogu i porozumienia. Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, […]

#beeHive

W listopadzie 2016 roku Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej był gospodarzem wydarzenia realizowanego w ramach projektu “#BeeHive – how to handle the bees” […]

Be Healthy Europe

“Be-Healthy-Europe” to projekt, którego celem jest promocja współpracy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie możliwości wykorzystania sportu w pracy […]

Youth 3.0

07 kwietnia 2016 roku do Gdańska-Sobieszewa przyjechało 24 pracowników młodzieżowych z Ukrainy, Włoch, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Azerbejdżanu, aby […]

Wirtu@lni-Re@lni

„Wirtu@lni-Re@lni” to projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku, który odpowiada na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i […]

Strenghten V4 partnership

Cross border expert committe for strenghten V4 partnership W dniach 17-19 grudnia 2015 Fundacja IRSE wzięła udział w końcowym spotkaniu projektu […]

Reserve „KIAROVSKÝ MOČIAR

The use of Eco-Tourism opportunities nature reserve „KIAROVSKÝ MOČIAR“ – A feasibility study W grudniu 2015 Fundacja IRSE wzięła udział […]

Share your Passion

Międzynarodowe szkolenie “Share your Passion” było powodem spotkania osób pracujących z młodzieżą w Polsce, Litwie, Rumunii, Albanii, Gruzji, Czechach i […]

East-West European Network

W dniach 10-13 września 2015 Fundacja IRSE wzięła udział w inauguracyjnym spotkaniu projektu “East-West European Network” w Velkim Krtisu na […]

Follow history-Medieval mysteries

W dniach 22 czerwca – 1 lipca 2015 r. Gniewie odbyła się wymiana młodzieży “Follow history-Medieval mysteries”. W projekcie wzięły […]

Art of Debate

W dniach 12-23 maja 2015r. w Gdańsku-Sobieszewie odbyło się międzynarodowe szkolenie “Art of Debate”. W projekcie wzięły udział 24 osoby […]

Being a Jew

W 2013 roku w ramach projektu „Ponar Lullaby” organizowanym na Litwie wzięło udział kilka tysięcy osób. Projekt cieszył się tak […]

W sieci NGO

„W sieci NGO” to projekt kompleksowego wsparcia małych, lokalnych organizacji pozarządowych z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego i […]

Słowo na temat Globalnego Południa

W listopadzie 2014 roku Fundacja IRSE, w partnerstwie z Fundacją SolidarityFilmDoc z Sopotu, realizuje projekt „Słowo na temat Globalnego Południa”, który […]

SPOZA Północy

Fundacja IRSE oraz Fundacja SolidarityFilmDoc zapraszają na cykl warsztatów SPOZA Północy, który odbędzie się: 14 listopada w Gdańsku: Europejskie Centrum Solidarności, […]

Bajkowe podróże

Świat bajki nie zna dyskryminacji. Bajki są sposobem na poznawanie przez dzieci świata, pomagającym im w jego oswajaniu i rozumieniu. […]

Migawki historii

Migawki historii – 25 lat wolnej Kościerzyny 29.08.2014 Zarząd Fundacji IRSE został zaproszony na Uroczystą Sesję Rady Miasta Kościerzyna 29 […]