Gdańsk Lab

Od czerwca 2021 roku dzieci z doświadczeniem migracji mieszkające w Gdańsku mają okazję spotkać się, żeby poznać miasto, spędzić razem  […]

„Wsparcie bez granic” dla osób w procedurach uchodźczych

W czasie covidowych lockdownów animacja czasu wolnego oraz pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży z Dębaka, latem wycieczki i […]

YOUCare – Youth Cares for Sustainable Development

Projekt YOUCare to możliwość krytycznego i osobistego przyjrzenia się czternastemu celowi zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 „Życie pod wodą”. Młodzi ludzie […]

Pozajemy Gdańsk

W czasie pandemii odczuwalny jest brak wielu rzeczy: rozmów, kontaktów z drugą osobą, wyjść z domu, materiałów do nauki i […]

Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka

W październiku 2020 roku, w czasie kiedy podróże były bardzo ograniczone, a możliwość spotkania międzynarodowego młodzieży pozostawała w sferze marzeń, […]

Młodzież dla pokoju

  Projekt „Młodzież dla pokoju”  ma na celu wzmocnienie osób pracujących w organizacjach młodzieżowych działających na rzecz integracji i aktywizacji […]

Youth Media Forum

  Międzynarodowa wymiana młodzieży „YOUTH MEDIA FORUM”  to spotkanie, którego celem jest rozwijanie krytycznego rozumienie komunikatów medialnych w celu rozpoznania […]

Zadbajmy o naszą wspólną przyszłość

  „Zadbajmy o naszą wspólną przyszłość” to projekt poruszający zagadnienia edukacji globalnej. Przez  7 dni (6-12 października 2019) młodzież z […]

Transferring Skills Across the Borders

  Celem projektu „Transferring Skills Across the Borders” była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pracy z uchodźcami/uchodźczyniami oraz wzrost kompetencji […]

SPARKSEEDS: Empowering Youth Learning Communities

  Celem projektu „SPARKSEEDS”, koordynowanego przez portugalską organizację Make it Better, jest budowa i rozwój ekosystemu edukacji pozaformalnej, wspierającego i […]

Entrepreneurship in the rural tourism sector for youth with disabilities

Celem projektu 'Entrepreneurship in rural tourism sector for youth with disabilities’ (ERTSYD) jest rozpowszechnienie informacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej […]

Szkoła różnorodności

  W ramach projektu „Szkoła różnorodności” zapraszamy gdańskie szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w oparciu o […]

Szkoła różnorodności

Fundacja IRSE oraz Rada Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska zapraszają szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości […]

Żywa Biblioteka

  Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem pełnią rolę Żywych Książek. Żywa […]

Kino Tolerancja

Celem projektu Kino Tolerancja jest edukacja na temat praw człowieka. Filmy pomagają dotrzeć do ukrytych emocji, inspirują do zmian, dają […]

VINA

Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Głównym celem […]

Strength through solidarity

Projekt „W solidarności siła” (ang. „Strength through solidarity”) jest międzykontynentalnym partnerstwem zapoczątkowanym w Gdańsku. Projekt został stworzony w celu wypracowania […]

Noc Świątyń

Odkryj niezbadane – budowle, społeczności, religie, wyznania – i weź udział w II Nocy Świątyń w Gdańsku. Przyłącz się do […]

Moja podróż

Będziemy ciągle spotykać nowego Innego(…), winniśmy szukać z nim dialogu i porozumienia. Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, […]

#beeHive

W listopadzie 2016 roku Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej był gospodarzem wydarzenia realizowanego w ramach projektu „#BeeHive – how to handle the bees” […]

Be Healthy Europe

„Be-Healthy-Europe” to projekt, którego celem jest promocja współpracy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie możliwości wykorzystania sportu w pracy […]

Youth 3.0

07 kwietnia 2016 roku do Gdańska-Sobieszewa przyjechało 24 pracowników młodzieżowych z Ukrainy, Włoch, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Azerbejdżanu, aby […]

Wirtu@lni-Re@lni

„Wirtu@lni-Re@lni” to projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku, który odpowiada na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i […]

Strenghten V4 partnership

Cross border expert committe for strenghten V4 partnership W dniach 17-19 grudnia 2015 Fundacja IRSE wzięła udział w końcowym spotkaniu projektu […]

Reserve „KIAROVSKÝ MOČIAR

The use of Eco-Tourism opportunities nature reserve „KIAROVSKÝ MOČIAR“ – A feasibility study W grudniu 2015 Fundacja IRSE wzięła udział […]

Share your Passion

Międzynarodowe szkolenie „Share your Passion” było powodem spotkania osób pracujących z młodzieżą w Polsce, Litwie, Rumunii, Albanii, Gruzji, Czechach i […]

East-West European Network

W dniach 10-13 września 2015 Fundacja IRSE wzięła udział w inauguracyjnym spotkaniu projektu „East-West European Network” w Velkim Krtisu na […]

Follow history-Medieval mysteries

W dniach 22 czerwca – 1 lipca 2015 r. Gniewie odbyła się wymiana młodzieży „Follow history-Medieval mysteries”. W projekcie wzięły […]

Art of Debate

W dniach 12-23 maja 2015r. w Gdańsku-Sobieszewie odbyło się międzynarodowe szkolenie „Art of Debate”. W projekcie wzięły udział 24 osoby […]

Being a Jew

W 2013 roku w ramach projektu „Ponar Lullaby” organizowanym na Litwie wzięło udział kilka tysięcy osób. Projekt cieszył się tak […]