Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa
Edukacja pozaformalna
Edukacja pozaformalna
Działania antydyskriminacyjne
Działania antydyskriminacyjne

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

EDUKACJA GLOBALNA

EDUKACJA PRAWNOCZŁOWIECZA

Nasza misja

Naszą wizją jest społeczeństwo otwarte na różnorodność i wykorzystujące jej potencjał.
Społeczeństwo, w którym każdy/każda rozumie i jest rozumiany/rozumiana przez pozostałych.

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń ukierunkowanej na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej
wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji równościowej.

REALIZOWANE PROJEKTY

reMIND – Reinforcing Carers Capacity to Deal with Dementia

Projekt reMIND to inicjatywa, której celem jest poprawienie samopoczucia osób żyjących z demencją dzięki polepszeniu i wzmocnieniu umiejętności i zasobów […]

Generation Europe: The Academy

 Projekt Generation Europe: The Academy to międzynarodowa inicjatywna zrzeszająca ponad 45 organizacji społecznych pracujących z młodzieżą z 15 europejskich krajów. […]

Culture Crossover

Dawno temu, albo nie tak dawno, w pięknym, małym miasteczku, wraz z rodziną i przyjaciółmi mieszkał sobie Carol. Czuło się […]

Youth Leaders for Change

  Od stycznia 2021 roku, we współpracy z gruzińską organizacją Civic Activism and Equality Center, pracujemy z młodzieżą z Zugdidi […]

Działania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku

  Wysiadamy na stacji w Otrębusach. Do ośrodka w Dębaku są jeszcze 3 kilometry. Nie dojeżdża tam transport publiczny, więc […]

Konferencja Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

Coroczna konferencja organizowana we współpracy z Instytutem Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana […]

Study Tours to Poland

  Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą […]

Integration through education

Międzynarodowy projekt „Integration through Education” (ITE) stanowi odpowiedź na niedostateczną liczbę dostępnych narzędzi do pracy z młodzieżą w temacie migracji […]