Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa
Edukacja pozaformalna
Edukacja pozaformalna
Działania antydyskriminacyjne
Działania antydyskriminacyjne

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

EDUKACJA GLOBALNA

EDUKACJA PRAWNOCZŁOWIECZA

Nasza misja

Naszą wizją jest społeczeństwo otwarte na różnorodność i wykorzystujące jej potencjał.
Społeczeństwo, w którym każdy/każda rozumie i jest rozumiany/rozumiana przez pozostałych.

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń ukierunkowanej na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej
wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji równościowej.

REALIZOWANE PROJEKTY

„Wsparcie bez granic” dla osób w procedurach uchodźczych

W czasie covidowych lockdownów animacja czasu wolnego oraz pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży z Dębaka, latem wycieczki i […]

YOUCare – Youth Cares for Sustainable Development

Projekt YOUCare to możliwość krytycznego i osobistego przyjrzenia się czternastemu celowi zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 „Życie pod wodą”. Młodzi ludzie […]

Culture Crossover

Dawno temu, albo nie tak dawno, w pięknym, małym miasteczku, wraz z rodziną i przyjaciółmi mieszkał sobie Carol. Czuło się […]

Ingiri Youth Club

  W styczniu 2021 roku, we współpracy z gruzińską organizacją Civic Activism and Equality Center z Zugdidi, zaczynamy realizować projekt […]

Młodzież dla pokoju

  Projekt „Młodzież dla pokoju”  ma na celu wzmocnienie osób pracujących w organizacjach młodzieżowych działających na rzecz integracji i aktywizacji […]

Działania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku

  Wysiadamy na stacji w Otrębusach. Do ośrodka w Dębaku są jeszcze 3 kilometry. Nie dojeżdża tam transport publiczny, więc […]

Youth Media Forum

  Międzynarodowa wymiana młodzieży „YOUTH MEDIA FORUM”  to spotkanie, którego celem jest rozwijanie krytycznego rozumienie komunikatów medialnych w celu rozpoznania […]

Szkoła różnorodności

  W ramach projektu „Szkoła różnorodności” zapraszamy gdańskie szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w oparciu o […]

Konferencja Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

Coroczna konferencja organizowana we współpracy z Instytutem Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana […]

Study Tours to Poland

  Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą […]

Żywa Biblioteka

  Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem pełnią rolę Żywych Książek. Żywa […]

Integration through education

Międzynarodowy projekt „Integration through Education” (ITE) stanowi odpowiedź na niedostateczną liczbę dostępnych narzędzi do pracy z młodzieżą w temacie migracji […]

PARTNERZY