Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa
Edukacja pozaformalna
Edukacja pozaformalna
Działania antydyskriminacyjne
Działania antydyskriminacyjne

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

EDUKACJA GLOBALNA

EDUKACJA PRAWNOCZŁOWIECZA

Nasza misja

Naszą wizją jest społeczeństwo otwarte na różnorodność i wykorzystujące jej potencjał.
Społeczeństwo, w którym każdy/każda rozumie i jest rozumiany/rozumiana przez pozostałych.

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń ukierunkowanej na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej
wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji równościowej.

REALIZOWANE PROJEKTY

Entrepreneurship in the rural tourism sector for youth with disabilities

Celem projektu ‘Entrepreneurship in rural tourism sector for youth with disabilities’ (ERTSYD) jest rozpowszechnienie informacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej […]

Szkoła różnorodności

W ramach projektu “Szkoła różnorodności” zapraszamy gdańskie szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w ramach realizacji zadania […]

Konferencja Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

Coroczna konferencja organizowana we współpracy z Instytutem Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana […]

Study Tours to Poland

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu […]

Żywa Biblioteka

Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem pełnią rolę Żywych Książek. Żywa Biblioteka […]

Kino Tolerancja

Celem projektu Kino Tolerancja jest edukacja na temat praw człowieka. Filmy pomagają dotrzeć do ukrytych emocji, inspirują do zmian, dają […]

VINA

Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Głównym celem […]

Integration through education

Międzynarodowy projekt „Integration through Education” (ITE) stanowi odpowiedź na niedostateczną liczbę dostępnych narzędzi do pracy z młodzieżą w temacie migracji […]

Noc Świątyń

Odkryj niezbadane – budowle, społeczności, religie, wyznania – i weź udział w II Nocy Świątyń w Gdańsku. Przyłącz się do […]

PARTNERZY