Katarzyna Błasińska

Katarzyna Błasińska

Kontakt: k.blasinska@irse.pl
Koordynatorka projektów, trenerka, animatorka. Przygodę z trzecim sektorem zaczęła podczas studiów i została w nim do teraz. Zdobywała doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym, aby w IRSE zajmować się edukacją międzykulturową i rozwijać ten obszar działań. Miłośniczka podróży i Europy Środkowo-Wschodniej.
Hanna Rugała

Hanna Rugała

Kontakt: h.rugala@irse.pl
Absolwentka pedagogiki szkolnej z socjoterapią oraz psychopedagogiki. Pracowniczka naukowo-dydaktyczna Akademii Pomorskiej. Współpracę z IRSE zaczynała od wolontariatu, do którego teraz stara się zachęcać inne osoby. Obecnie zaangażowana w koordynację projektów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz prowadzenie warsztatów na temat praw człowieka i różnorodności kulturowej.
Łukasz Grosz

Łukasz Grosz

Kontakt: l.grosz@irse.pl
Zaczynał od pracy jako nauczyciel biologii. Później usłyszał o edukacji globalnej, a następnie o edukacji równościowej i międzykulturowej. W IRSE łączy je wszystkie razem: prowadzi zajęcia, tworzy scenariusze, koordynuje projekty. Zawsze chciał mieć swój ogród, co mu się jeszcze nie udało, ale liczy, że kiedyś stworzy ogród społeczny wraz z swoimi sąsiadami.
Piotr Malinowski

Piotr Malinowski

Kontakt: p.malinowski@irse.pl
Koordynator projektów. W IRSE zajmuje się koordynacją projektów w Europie Wschodniej, a także działaniami na rzecz migrantów i migrantek.