Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Realizujemy go od grudnia 2016 roku wraz z organizacjami i firmami z Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Czech.

Celem projektu są działania wspierające wzmocnienie współpracy miedzy organizacjami, w celu wymiany dobrych praktyk oraz promocji, testowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji

Projekt VINA odpowiada na potrzebę wspierania rozpoznawalności i oceny kompetencji kluczowych, w tym podstawowych i przekrojowych umiejętności tj. przedsiębiorczość, znajomość języków i kompetencje cyfrowe.

Partnerstwo będzie dążyło do osiągnięcia celu projektu poprzez realizację następujących celów operacyjnych:

  • Opracowanie bazy skutecznych instrumentów walidacji kwalifikacji nabytych w drodze kształcenia nieformalnego i pozaformalnego;
  • Opracowanie analizatora możliwości rozpoznawania tendencji w kształceniu.

Instytucie i organizacje zaangażowane w pozaformalne kształcenie osób dorosłych zapraszamy do kontaktu i włączenia się w realizację projektu. Więcej informacji i zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres: biuro@irse.pl

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.vinaproject.eu/ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+