Zapraszamy organizacje z województwa pomorskiego i warmińsko- mazurskiego do skorzystania z doradztwa w zakresie:

  • przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów, min. w konkursach gminnych, powiatowych, ministerialnych, programie Erasmus+ i innych, rozliczania projektów
  • poszukiwania możliwości finansowania pomysłów na projekty,
  • realizacji projektów, współpracy międzynarodowej,
  • tworzenia strategii rozwoju organizacji,

Doradztwo organizowane jest w ramach projektu ” W sieci NGO”