Zastanawialiście się, jak to jest być przez jeden dzień kimś innym? Żyć w innej kulturze i tradycji? Taką możliwość daje projekt „Being a Jew”, realizowany przez litewską organizację Vilko valia. Fundacja IRSE jest jednym z partnerów projektu.

W ubiegłym roku w ramach projektu „Ponar Lullaby” organizowanym na Litwie wzięło udział kilka tysięcy osób. Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy postanowili kontynuować go w kolejnych latach, a także włączyć do niego przedstawicieli instytucji i organizacji z innych państw europejskich. Od listopada 2014 r. do kwietnia 2015 r. mieszkańcy Wilna i Kowna na Liwie, Katowic i Gdańska w Polsce, Alba Iulia w Rumunii i Koszyc na Słowacji będą mieli okazję poznać kulturę i tradycję żydowską uczestnicząc w całodniowym spotkaniu, podczas którego będzie można odwiedzić synagogę, nauczyć się piosenki w języku jidysz, posłuchać żydowskiej muzyki, skosztować koszernego jedzenia. A na zakończenie dnia uczcić ofiary Holokaustu.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat kultury tradycji żydowskiej i tym samym przeciwdziałanie wciąż żywemu w Europie antysemityzmowi. Zaplanowane działania mają przybliżyć uczestnikom życie społeczności żydowskiej w wybranych miastach przed II wojną światową,
a jednocześnie stworzyć przestrzeń do refleksji nad przyczynami i konsekwencjami Holokaustu. Pamięć, refleksja, zrozumienie i dyskusja są niezbędne do budowania postawy otwartości i tolerancji, a jednocześnie docenienia różnorodności kulturowej dzisiejszej Europy.

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli.