W dniach 22 czerwca – 1 lipca 2015 r. Gniewie odbyła się wymiana młodzieży „Follow history-Medieval mysteries”. W projekcie wzięły udział 32 osoby, grupy pochodziły z Polski, Rumunii oraz Bułgarii. 

Irlandzki filozof i polityk Edmund Burke stwierdził w XVIII wieku: „Żaden Europejczyk nie może stać się całkowitym uchodźcą w żadnej części Europy.” W tym stwierdzeniu znajduje się kwintesencja historii Europy od początku jej rozwoju. Na przestrzeni wieków ludy zamieszkujące ten niewielki kontynent mieszały się, walczyły o ziemie, zawierały sojusze i nieustannie rozwijały.  Ten istny kocioł plemion a później narodów doprowadził do powstania Unii Europejskiej w dzisiejszej formie. Średniowiecze jest okresem, kiedy to zaczęły krzepnąć granice między państwami na gruzach Imperium Rzymskiego i czasem, gdy wspólnoty plemienne rozszerzały swoje znaczenie i zasięg.

Celem tegorocznej edycji projektu było upowszechnienie wiedzy na temat średniowiecznej historii Europy. Uczestnicy przekazali sobie nawzajem jak z ich punktu widzenia wygląda okres średniowiecza w ich rodzimej historiozofii. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy poznali tradycje z tego okresu poczynając od tradycyjnych rzemiosł aż po stosunki międzyludzkie. Wymiana doświadczeń, postrzegania historii oraz zajęcia praktyczne pozwoliły na nawiązanie bliższych kontaktów między uczestnikami nie tylko na polu prywatnym, ale także kulturowym. Podczas 10 dni wymiany odbyły się zajęcia i warsztaty średniowieczne, które będą prowadzone przez członków Chorągwi Zaciężnej Apis pod wodzą Wielkiego Mistrza Jacentego z Ordowa, który przeniósł uczestników wymiany w czasy średniowiecza (począwszy od ubioru, zachowania, języka oraz zajęć charakterystycznych dla epoki).

Podczas warsztatów wielokrotnie poruszaliśmy kwestie związane z edukacją międzykulturową, z historią i kulturą  średniowiecza. Zdobytą podczas wymiany wiedzą chcemy podzielić się z innymi, dlatego też ostatnie dni naszego spotkania poświęciliśmy na opracowanie filmu,  w którym uczestnicy projektu przenieśli się do średniowiecza i odtwarzali elementy życia z tamtego okresu – uczyli się płatnerstwa, tańców średniowiecznych, jazdy konnej, walk rycerskich, zdobywania serce damy oraz mieli też okazję mieszkać na zamku razem z duchem.

Warsztaty prowadzone były w oparciu o nieformalne metody edukacji tj. animacja językowa, gry pozwalające na budowę zaufania i współpracy w grupie; tańce, gry i zabawy integracyjne, energizers, praca w grupach międzynarodowych, dyskusja, indywidualna refleksja nad przebiegiem dnia; zajęcia muzyczne oraz zajęcia praktyczne.

Program wymiany sprzyjał pobudzaniu do refleksji na temat różnic w wartościach, tradycji, światopoglądzie, a praca w grupach wielonarodowych  przyczyniała się do przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii, ponieważ najbardziej boimy się tego co nieznane i obce.

Szczególne podziękowania chcemy skierować do gościnnych i życzliwych przyjaciół z Chorągwi Zaciężnej Apis z Gniewu, Hotelu na Wzgórzu w Gniewie oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+