Gdańsk Lab

Od czerwca 2021 roku dzieci z doświadczeniem migracji mieszkające w Gdańsku mają okazję spotkać się, żeby poznać miasto, spędzić razem  […]

Młodzież dla pokoju

  Projekt „Młodzież dla pokoju”  ma na celu wzmocnienie osób pracujących w organizacjach młodzieżowych działających na rzecz integracji i aktywizacji […]

Youth Media Forum

  Międzynarodowa wymiana młodzieży „YOUTH MEDIA FORUM”  to spotkanie, którego celem jest rozwijanie krytycznego rozumienie komunikatów medialnych w celu rozpoznania […]