Będziemy ciągle spotykać nowego Innego(…), winniśmy szukać z nim dialogu i porozumienia. Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość do drugiej istoty jest tą postawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa.

Ryszard Kapuściński „Ten Inny”

W poszukiwaniu dialogu i zrozumienia wobec innych – osób, które podjęły decyzję o opuszczeniu swojego kraju Fundacja IRSE, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk zorganizowała grę symulacyjną „Moja podróż”.

Przez 3 listopadowe dni uczestnicy i uczestniczki z Gdańska mieli okazję do poznania przeżyć i emocji towarzyszących każdemu emigrantowi szukającemu bezpieczeństwa i schronienia w innych państwach. Przez kilka godzin „żyli życiem innych”, poznając ich troski, motywacje, podejmując decyzje, szukając bezpieczeństwa i dzieląc trudy podróży.

Warsztaty były okazją do poznania sytuacji imigrantów i uchodźców, dyskusji o powodach migracji oraz sytuacji w państwach, których mieszkańcy decydują się na wyjazd.

Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania: Jak ja zachowałbym się/zachowałabym się w obliczu niebezpieczeństwa? Co wpływa na moje decyzje? Kto może mi pomóc w mojej podróży? Jak zachowałbym się/zachowałabym się w nowym kraju?

Warsztaty były także okazją do rozmowy z osobami, które podzielają doświadczenie migracji.

Wszystko to odbyło się w hali stoczniowej 90B specjalnie dostosowanej do potrzeb gry. Były dźwięki, scenografia, imigranci i imigrantki wcielające się w postać policji, przemytników i straży granicznej.

Krótkie podsumowanie udało nam się zmieścić w filmie z gry.

Scenariusz gry do pobrania.

Warsztaty odbyły się w Tygodniu Edukacji Globalnej.

Za wsparcie dziękujemy Drewnica Development. 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP