Celem warsztatów jest prezentacja sposobów wdrażania zasad fair play podczas treningów sportowych oraz integracji przedstawicieli różnych kultur i środowisk poprzez wydarzenia sportowe.

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody i dobre praktyki w pracy z osobami z różnych społeczności i w różnym wieku. Wspólnie odpowiemy na pytania: Kim jest trener i zawodnik „fair”? Jaka jest rola animatora w integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem? Czym jest gra fair z innymi w środowisku lokalnym? Nauczymy rozpoznawać zachowania dyskryminacyjne, podejmować działania naprawcze, przeprowadzić własne sportowe projekty antydyskryminacyjne. Szkolenia prowadzone są w oparciu o aktywne metody kształcenia.

DLACZEGO:poznasz praktyczne metody wdrażania zasad fair play w działaniach sportowych, edukacyjnych i społecznych; otrzymasz podręcznik zawierający przykłady dobrych praktyk, scenariusze zajęć, wyniki badań i wskazówki organizacyjne, oraz inne materiały z zakresu fair play, pomocne w realizowaniu własnych projektów.

DLA KOGO:

dla osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą, społecznościami lokalnymi, migrantami; zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zastosowaniu piłki nożnej w integracji społecznej i dialogu międzykulturowym;

KIEDY:

11 lutego 2016 roku, godz. 10.00-15.00

GDZIE:

Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, III piętro, sala nr 5

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrację za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego online : http://www.fundacjadlawolnosci.org/fair-play/