Zapraszamy liderów lokalnych, edukatorów, trenerów do udziału w międzynarodowych szkoleniu, które odbędzie się w centrum edukacyjnym ASHA w Wielkiej Brytanii (http://www.ashacentre.org/) w dniach 1-9 marca 2016 roku.

Dowiedz się więcej jak aktywizować społeczności lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i poszanowania różnorodności, a przy wykorzystaniu rolnictwa biodynamicznego. Opowiedz o swoich doświadczeniach i poznaj dobre praktyki z innych państw. 

W szkoleniu biorą udział 32 osoby z 11 państw: Chorwacji, Polski, Słowacji, Włoch, Macedonii, Grecji, Słowenii, Rumunii, Danii, Litwy i Wielkiej Brytanii. Językiem roboczym jest język angielski.

Szkolenie realizowane jest w ramach programu Erasmus+. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienie i programu oraz 80% kosztów podróży. Uczestnicy zobowiązani sią do pokrycia 20% kosztów podrózy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania poniżej) do dnia 01.02.2016 r. mailowo na adres: biuro@irse.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z wyjazdem na szkolenie.

COMMUNITY DEVELOPMENT THROUGH SOCIAL ECOLOGY

Inclusiveness, participation, empowerment, cohesion…all these are crucial elements when seeking to build, reinforce or animate a community. Cultivating a community spirit can be achieved through contributing together towards a common cause, but it is also about becoming more aware and active as individuals. At ASHA we believe that the practice of the arts, connecting to the land through biodynamic gardening and intercultural and inter-generational exchange are very powerful tools to make the experience of community a holistic, sustainable and enjoyable one.

The central question we shall address is: How can human communities thrive, celebrating diversity, creativity and freedom, whilst at the same time re-harmonize with the natural world?

Based on Non-Formal Education methods, this course will focus on addressing key issues of community development, exploring ESD tools (education for sustainable development), biodynamic agriculture, intentional community models (including site visits to different local communities) as well as sharing experience and good practice. Participants will also be given time and support to develop their own project ideas and future co-operation, to ensure a wider impact of the course.

Pobierz formularz zgłoszeniowy: /files/14532831760_Social Ecology Application Form_irse.doc

Trening odbywa się w ramach programu Erasmus+ i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.