W dniach 12-23 maja 2015r. w Gdańsku-Sobieszewie odbyło się międzynarodowe szkolenie „Art of Debate”. W projekcie wzięły udział 24 osoby pracujące z młodzieżą w Polsce, Ukrainie, Włoszech, Estonii, Rumunii i Macedonii.

Debatę uznaje się za jeden z najważniejszych czynników kształtujących społeczeństwo demokratyczne – umożliwia ona kontakt i dyskusję między osobami i ugrupowaniami reprezentującymi różne poglądy i pomysły rozwiązań. Powinna być środkiem do przedyskutowania różnych opcji i wybrania tej najlepszej, a także przekonania oponenta do swojego sposobu myślenia. Debatę warto uprawiać ze względu na możliwości treningu w przygotowywaniu i przedstawianiu linii argumentacji tak, aby przekonała przeciwników i publiczność. Pozwala wyćwiczyć umiejętność jasnego i przejrzystego formułowania myśli. Rozwija sztukę wystąpień publicznych.

Podczas 10-dniowego szkolenia uczestnicy z 6 państw europejskich rozwijali sztukę debatowania i jednocześnie dyskutowali o kwestiach związanych z młodzieżą. Spotkanie stanowiło okazję do poznania nowych metod pracy z młodzieżą i wymiany dobrych praktyk. Obok różnorodnych debat uczestnicy szkolenia wzięli udział w grach integracyjnych, wieczorach narodowych, podczas których przedstawili kultury państw, z których przyjechali, poznawaniu Trójmiasta i polskiej kultury.

Zwieńczeniem dziesięciodniowej pracy uczestników i uczestniczek treningu była debata oksfordzka, która odbyła się 21 maja 2015r. w Stowarzyszeniu Morena w Gdańsku. Uczestnicy i Uczestniczki debatowali na temat: „Każdy mężczyzna powinien odbyć obowiązkową służbę wojskową”. Temat debaty poruszył zarówno samych debatujących, jak również publiczność, która w wyznaczonym czasie włączyła się do debaty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+