Projekt współfinansowany przez Fundację im.Stefana Batorego w ramach konkursu 

„25 lat wolności”

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej oraz uczniów             z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie.

Zostanie przeprowadzone 8 wywiadów z aktywnymi uczestnikami (mieszkańcami Kościerzyny i okolic) wydarzeń z roku 1989 ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i ich aktywności oraz regionalnego charakteru wydarzeń (Kaszubi i ich działalność w wolnej Polsce).

W ramach wywiadów pozyskiwane będą również rzeczy z „minionej epoki”, tak aby była możliwość odtworzenia tamtych czasów podczas zorganizowanej imprezy.

Pozyskane przedmioty, zdjęcia, wywiady będą stanowiły elementy wystroju ośmiu tematycznych stoisk.

Cztery z nich będą odnosić się do Polski współcześnie dobrze nam znanej i przedstawiać będą osiągnięcia ostatniego 25-lecia. Natomiast reszta będzie twórczym rozwinięciem wiedzy oraz wyobraźni uczniów i będzie przedstawiać obraz Polski sprzed obrad okrągłego stołu oraz wolnych wyborów 4 czerwca.

W ramach wszystkich tych stanowisk powstaną makiety oraz zaadaptowane, przeznaczone na ten cel przestrzenie. Stanowiska zostaną ustawione naprzeciw siebie a między nimi powstanie mur tak, że druga strona nie będzie w stanie zobaczyć co się dzieje po drugiej stronie.

Na koniec dnia mur zostanie obalony a obie strony połączą się w jedno.

Na zakończenie projektu 26 czerwca od godz. 10:00 do 18:00 zorganizowany zostanie Piknik. Podczas trwania pikniku uczestnikom będzie towarzyszyła muzyka minionych dni, przygotowana przez twórców stoisk wraz z konkursem na najlepszą interpretację piosenek wolnej Polski.

Na zakończenie pikniku „Migawki historii – 25 lat wolnej Kościerzyny” zostanie rozegrany mecz piłki nożnej „Wczoraj i dziś”, której drużyny zostaną podzielone rokiem 1989 (urodzeni przed 1989 i po 1989).