Już 25 maja wybory do Parlamentu Europejskiego! Przyłączamy się do działań koalicji Masz Głos, Masz Wybór zwiększających frekwencję i zachęcamy wszystkich do głosowania!

Decyzje podejmowane w Parlamencie Europejskim wpływają na nasze codzienne życie. To europosłowie i europosłanki zdecydowali o tym, że możemy jeździć po Europie bez paszportu, pracować i studiować w innych krajach Unii, ubiegać się o dofinansowania naszych gmin. Co piąta ustawa przyjmowana przez sejm wdraża prawo europejskie.

Pamiętajmy o tym i sami wybierzmy naszych przedstawicieli!

http://www.glosuj.org.pl/