14 września 2014 roku Fundacja IRSE brała udział w Pikniku Inicjatyw Obywatelskich organizowanym przy okazji VII edycji Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP).

OFIP to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie. Pierwszy miał miejsce w 1996 roku. Od 2014 roku jego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. W OFIP-ie biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób.

My byliśmy obecni w  „Strefie bez nienawiści”, która stanowiła wspólną przestrzeń dla organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem mowie nienawiści i dyskryminacji.

Podczas Pikniku można było m.in. wypożyczyć książki w ramach Żywej Biblioteki, przyłączyć się do tworzenia równościowego graffiti, obejrzeć wystawę fotografii Piotra Sikory i Piotra Bondarczyka
pt. „Granice”, wziąć udział w happeningu „Życzliwe balony”.

Naszym wkładem, jako członka Koalicji przeciw mowie nienawiści, były warsztaty antydysryminacyjne. Wspólnie z uczestnikami pikniku zastanawialiśmy się czym jest tolerancja oraz tworzyliśmy drzewo życzeń, na którym przywieszaliśmy liście z naszym wyobrażeniem kraju, w którym chcielibyśmy mieszkać. Zastanawialiśmy się również, co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do realizacji tych życzeń.

Były inspirujące pomysły, interesujące rozmowy i wymiana doświadczeń, a wszystko to w miłej i przyjaznej atmosferze.