W dniach 17-22 września 2014 roku w ramach projektu „Polsko-rosyjskie inicjatywy pozarządowe” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014” braliśmy udział w wizycie w Kostromie, w Rosji.

Na zaproszenie organizatorów uczestniczyliśmy w Forum „Dla pięknych miast w Rosji” organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii z Moskwy oraz Fundację „Liberalna misja”, w trakcie którego mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych na temat zmian zagospodarowania przestrzeni miejskiej w wybranych miastach Rosji. Moderatorem forum była znany rosyjski ekonomista, były Minister Ekonomii Yevgeny Grigoryevich Yasin.

Wieczorem wszyscy uczestnicy forum oglądali historyczną wystawę „Listy taty”, organizowaną przez Stowarzyszenie „Memoriał”, grupę w Kostromie. Wystawa przybliża historię osób represjonowanych i zamkniętych w GUŁAGU poprzez przestawienie ich listów, które pisały do dzieci i odpowiedzi, które otrzymywali. W listach nie znajdziemy historii politycznej, ale rysunki, rebusy, wierszyki, które stanowią prywatną opowieść o losach represjonowanych i ich najbliższych.

Drugiego dnia braliśmy udział w seminarium dla studentów z Kostromy i Jaroslavia „Moim zdaniem!”, które stanowiło przestrzeń do dyskusji na temat ekonomii, kultury, historii Rosji i jej obecnej sytuacji społecznej.

Zwieńczeniem wizyty było spotkanie z pracownikami moskiewskiej organizacji „Memoriał”, która od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zajmuje się badaniami historycznymi i propagowaniem wiedzy o ofiarach represji radzieckich, w tym w okresie stalinowskim, a także ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRR.

Celem naszej wizyty było poznanie Kostromskich organizacji pozarządowych oraz środowiska ich pracy. Stanowiło to pierwszy krok w nawiązaniu dalszej współpracy i pracy nad wspólnymi projektami. Pomimo obecnej sytuacji wierzymy, podobnie jak nasi koledzy z Rosji, że należy podtrzymać dialog polsko-rosyjski na poziomie organizacji i społeczeństwa.  Mamy nadzieję, że wspólne projekty stanowiły pomogą w budowaniu porozumienia między oboma krajami.