W dniach 19-30 kwietnia 2015 r. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej gościła w Trójmieście, w ramach programu Study Tours to Poland, grupę 13 studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Celem wizyty było przybliżenie najważniejszych aspektów polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej oraz przemian, które dokonały się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Dwunastodniowy pobyt w Polsce studenci zaczęli od wizyty w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie zapoznali się nie tylko z historią procesu transformacji w Polsce, ale także charakterem samej placówki i prowadzonymi przez nią działaniami w zakresie wystawiennictwa, edukacji oraz nauki. System szkolnictwa wyższego przybliżyło spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim, a zagadnienia dotyczące kształcenia przez całe życie, tzw. life long learning, prezentacja i dyskusja przygotowana przez Akademię Pomorską w Słupsku. Wizyta w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym była okazją do zaprezentowania jednej z form wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz łączenia biznesu z nauką i działaniami społecznymi. W programie wizyty znalazły się także spotkania z liderami życia politycznego w Polsce. O zadaniach i roli samorządu opowiadał Prezydent Słupska-Robert Biedroń, a na pytania odnośnie historii transformacji i obecnej sytuacji społeczno politycznej odpowiadał Prezydent Lech Wałęsa. Ideę i funkcjonowanie budżetu obywatelskiego przybliżył Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Podczas wizyty uczestnicy poznali także mniejsze miejscowości – Słupsk i Ustkę. Współpraca samorządów i organizacji pozarządowych została zaprezentowana w Ustce, które wspólnie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku realizuje innowacyjny projekt „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim”, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w województwie pomorskim.

Study Tours to Poland to także okazja do poznania polskiej kultury. Studenci odwiedzili Muzeum Książąt Pomorskich w Słupsku, zwiedzali Trójmiasto, Słupsk i Ustkę, odwiedzili Operę Bałtycką, Katedrę Oliwską i wzięli udział w koncertach organizowanych w Trójmieście.

„Trudno opisać Program STP w kilku słowach: tyle emocji, doświadczeń i wspomnień, że nie sposób ich przelać na papier. Wizyta stwarza możliwość poznania polskiej kultury, systemu rządzenia, gospodarki, edukacji i wielu innych aspektów polskiej rzeczywistości. Jest to okazja do zanurkowania w głąb kraju pozwalająca zastanowić się, jakie zmiany chcielibyśmy wprowadzić w naszym państwie. Na nowo formułujemy swoje ambicje i dążenia. Spotkania z prezydentami i burmistrzami miast, warsztaty, spacery, zawrotne tempo i nierealna ilość otrzymanych informacji wyczerpują, ale jednocześnie pozwalają złapać „drugi oddech”. A to z kolei poszerza horyzonty i otwiera nowe możliwości.  

To było wspaniałe dwanaście dni wypełnionych powagą i śmiechem, świeżym powietrzem i salami konferencyjnymi, nowymi przyjaciółmi i starym bólem pożegnania, niesamowitym miastem turystycznym i małymi miejscowościami. Takie wspomnienia są niezapomniane i zawsze chętnie się do nich wraca pamięcią”.

Sofiya Abdurakhmanova (uczestniczka wizyty)