W tym roku Dzień Pamięci o Holocauście (Yom Hashoa) obchodzony 16 kwietnia w Wilnie był wyjątkowy. 600 uczniów z wileńskich szkół (uczestników spotkań z kulturą żydowską organizowanych od stycznia do kwietnia 2015 roku w synagodze w Wilnie), wspólnie z przedstawicielami Gminy Żydowskiej, dawnymi więźniami getta oraz osobami ocalałymi z Holocaustu wzięło udział w Marszu Żywych na Wzgórzach Ponar.

Marsz Żywych rozpoczął się spotkaniem na terenie dawnego getta, obecnie Placu Ratuszowym gdzie uczniowie w kipach na głowach utworzyli Gwiazdę Dawida. Każdy z uczestników na czas trwania eventu nosił wybrane imię jednej z ofiar Holocaustu. Chór uczniowski na schodach ratusza zaśpiewał psalm w języku jidysz. Wszyscy uczestnicy spotkania pojechali następnie na Wzgórza Ponar, gdzie wzięli udział w Marszu Żywych i ceremonii upamiętnienia ofiar Holocaustu.

17 kwietnia 2015 r. w siedzibie Gminy Wilna odbyła się międzynarodowa konferencja na temat Holocaustu w edukacji. Wzięli w niej udział nauczyciele historii i etyki z wileńskich szkół, studenci, przewodnicy po Wilnie, przedstawiciele władz miasta, goście z zagranicy i przedstawiciele organizacji partnerskich w projekcie „Being a Jew” z Polski i Rumunii. Podczas konferencji dyskutowano m.in. na temat zmian jakie zaszły w nauczaniu o Holocauście na Litwie na przestrzeni ostatnich 40 lat, narracji o Holocauście w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz wyzwań jakie stoją przed nauczycielami i edukatorami.

Wszytkie wydarzenia organizowane w ramach projektu zostały uwiecznione w krótkim filmie podsumowującycm roczne działania: https://www.youtube.com/watch?v=TBWbLq8Lp0g

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.