W dniach 2-13 maja 2016 roku 12 studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy odwiedziło Trójmiasto, aby poznać najważniejsze aspekty polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej oraz sukcesy 25 lat wolności Polski. Program spotkania rozpoczął się od warsztatów integracyjnych oraz warsztatów dotyczących edukacji międzykulturowej, na których rozmawialiśmy o różnych spojrzeniach na kulturę i jej elementy składowe. Studenci dyskutowali na temat różnic kulturowych i ich znaczenia podczas wizyty studyjnej. Po południu odwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności, którego misją jest upamiętnienie procesów transformacji w Polsce, a także łączenie przeszłości z przyszłością. Uczestnicy zwiedzili wystawy i stocznię gdańską, jak również poznali organizację instytucji i prowadzone przez nią działania.

System szkolnictwa wyższego został przedstawiony podczas wizyt na Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zaprezentowane zostały różne aspekty i funkcje uczelni wyższych: od edukacyjnych, po pomoc w rozwoju zawodowym oraz otwarcie się na inne grupy wiekowe, w tym seniorów. Uczestnicy programu spotkali się z Kierownikiem działu współpracy zagranicznej UG Panem Adamem Bączkowskim, który opowiedział o systemie szkolnictwa wyższego, ofercie Uniwersytetu Gdańskiego, oprowadziła także uczestników po kampusie UG, z koordynatorami i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku, Biura Karier Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wizyta w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaprezentowała jedną z form wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz łączenie biznesu z nauką i działaniami społecznymi. Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia było okazją do poznania działań kulturalnych i społecznych instytucji samorządowych oraz aktywizacji społecznej mieszkańców miasta. Wizyta w Radio Kaszebe oraz Gazecie Wyborczej przybliżyła rolę i funkcjonowanie mediów w Polsce. Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zostały omówione podczas spotkania z pracownikami Punktu Europe Direct prowadzonego przez Stowarzyszenie Morena oraz z wolontariuszami europejskimi przebywającymi w Gdańsku. Zakres obowiązków oraz rolę administracji samorządowej poznali podczas spotkań i wizyt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędzie Miasta w Słupsku i Gdańsku. Działania organizacji pozarządowych przedstawili pracownicy Stowarzyszenia Morena, Centrum Wolontariatu w Słupsku, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Uczestnicy poznali także działania reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie Centrum Integracji Zawodowej w Sopocie prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Brata Alberta, a młodzi przedsiębiorcy prowadzący hostel i spółdzielnię socjalną w Sopocie opowiedzieli o warunkach rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Podczas wizyty uczestnicy spotkali się z liderami życia społecznego: Prezydentem Lechem Wałęsą, Prezydentem Słupska Robertem Biedroniem, Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem, Kierownikiem Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Okazją do poznania kultury Polski i Pomorza był wieczór polski, Zwiedzanie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Emigracji w Gdyni, zwiedzanie Trójmiasta, Słupska i udział w koncertach.

Nie mniej ważnym aspektem wizyty była integracja uczestników z młodzieżą z Polski. Było to możliwe podczas spotkania w Uniwersytecie Gdańskim zorganizowanych przez polskich studentów, wieczorów integracyjnych, na które zaproszeni zostali studenci z polski i z zagranicy. Uczestnicy mieli także okazję zaprezentować kulturę swoich państw podczas wieczoru wielokulturowego zorganizowanego w Bibliotece pod Żółwiem w Gdańsku. Okazją do poznania codziennego życia polskich studentów był także nocleg w Domu Studenckim w Słupsku.

Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „STP – wizyty studyjne w Polsce 2015-2016″