Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, pracowników młodzieżowych do udziału w międzynarodowym szkoleniu Youth 3.0.

Odbędzie się ono w Gdańsku-Sobieszewie w terminie 7-16 kwietnia 2016r.

W szkoleniu wezmą udział 24 osoby z Polski, Ukrainy, Macedonii, Włoch, Turcji, Azerbejdżanu, Hiszpanii i Portugalii.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności w mediach społecznościowych przez organizacje pozarządowe oraz świadome propagowanie tego sposobu komunikacji. Social media zostaną przedstawione jako narzędzie aktywizacji społeczeństwa, przede wszystkim osób młodych.

Podczas 10 dniowego szkolenia, które odbędzie się w Gdańsku, uczestnicy przy wykorzystaniu nieformalnych metod edukacji będą dyskutować nad zagadnieniami analizy środowiska mediów społecznościowych, możliwości ich wykorzystania w prowadzonych działaniach, kampanii online i offline – podobieństwa i różnice, przygotowania kampanii online,  poznają działania międzynarodowe w mediach społecznościowych jako możliwość rozwoju organizacji, wymienią się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Szkolenie realizowane jest w ramach programu Erasmus+. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienie. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów podróży.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania poniżej) do dnia 03.04.2016 r. mailowo na adres: k.blasinska@irse.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z wyjazdem na szkolenie.

Pobierz formularz zgłoszeniowy: /files/14592501160_Youth 3.0_Application Form.doc

Trening odbywa się w ramach programu Erasmus+ i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.