Fundacja Instytut Równowago Społeczno-Ekonomicznej wraz z Urzędem Miasta i Gminy Gniew zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Media społecznościowe dla rozwoju demokracji partycypacyjnej”, która odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. w Zamku w Gniewie.

W Europie wprowadzanie nowych form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym postrzegane jest jako ważny element procesu modernizacji instytucji demokratycznych i integracji społecznej. Media społecznościowe  zmieniają relacje między samorządem a obywatelami, zachęcając użytkowników do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu sprawami publicznymi, poprzez formułowanie wniosków dotyczących potrzeb społeczności, jak również ocenę świadczonych usług. Rola obywatela nie sprowadza się już dłużej do bycia biernym konsumentem usług, ale jego aktywnym udziale w procesie zmian miasta. Poprzez to zaangażowanie obywatel, zarówno na szczeblu lokalnym, jak również europejskim, będzie uczestniczył w kreowaniu nowych usług. Współpraca sieci gmin i wymiana dobrych praktyk pomiędzy różnymi krajami i kulturami jest niezbędnym elementem opracowania modelu „Inteligentnego Miasta” oraz zapewnienia ich rozwoju cyfrowego przy czynnym współudziale obywateli.

Konferencja stanowi próbę odpowiedzi na pytania w jaki sposób wykorzystać media społecznościowe do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji partycypacyjnej, czy samorząd lokalny jest w nich obecny i czy obywatele dostrzegają potencjał mediów społecznościowych w kontaktach z politykami i w kształtowaniu polityki lokalnej.

Na te i inne tematy będziemy dyskutowali z ekspertami oraz przedstawicielami samorządu. Poznamy dobre praktyki z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Bułgarii.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego  do dnia 8 kwietnia 2016r. mailowo na adres: biuro@irse.pl

Udział w konferencji  jest bezpłatny. 

Uczestniczy pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Program konferencji: /files/14594167190_Agenda.pdf

Formularz zgłoszeniowy: /files/14594167310_Formularz zgłoszeniowy.doc

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Digital Cities for a 'Smart’ Europe” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.