Odbyły się już pierwsze warsztaty w ramach projektu Wirtu@lni-Re@lni!

W styczniu w Kwidzynie, Węgorzewie, Rzeczenicy i Koczarkach odbyły się warsztaty na temat psychologicznych i społecznych uwarunkowaniach stereotypów. Uczestnicy i Uczestniczki opracowali definicję stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, dyskutowali o poznaniu społecznym, czyli o tym, jak myślimy o świecie, a także zastanawiali się nad źródłami stereotypów. Analizowali przekazy medialne pod kątem stereotypizacji wybranych grup mniejszościowych. Zapoznali się z mechanizmami powstawania stereotypów oraz ich funkcją. Wspólnie opracowywali metody i działania przyczyniające się do osłabienia stereotypów.W Bibliotece Miejskiej w Kępicach odbyły się warsztaty uwrażliwiające z edukacji międzykulturowej. Uczestnicy i Uczestniczki zastanawiali się nad definicją kultury i poznali model kultury jako góry lodowej, nazywając jej widzialne i niewidzialne elementy. Budowali także most międzykulturowy odkrywając znaczenie różnic międzykulturowych w życiu codziennym. Rozmawiali o różnych wymiarach kultury i opisywali jej podział z uwagi na cel, odczuwanie czasu, ekspresję uczuć, kontekst rozmowy i ceremoniały jej towarzyszące. Opracowali także zestaw wskazówek pomocnych w kontaktach z osobami z innych kultur.Mieszkańcy Ustki mieli okazję poznać kulturę ukraińską oraz historię i działalność kulturalną mniejszości ukraińskiej w Polsce. Opowiadanie o historii i znaczeniu imienia stanowiło punkt wyjścia do rozmowy o postrzeganiu samego siebie i tożsamości grupy. Uczestniczki przekonały się jak wiele elementów składa się na tożsamość każdego człowieka. Poznały także mechanizmy wykluczenia i włączenia do grupy, który działa w sytuacji spotkania z grupą mniejszościową. W drugiej części spotkania Uczestniczki poznały historię przesiedleń po II wojnie światowej oraz działania kulturalne prowadzone przez mniejszość ukraińską, tj. Watry, Ukraiński Jarmark Młodzieżowy, Biografie. Spotkanie było także okazją do poznania obchodów ukraińskich świąt: wesela, Bożego Narodzenia. Duże wrażenie wywarły vyshyvanki, bogato zdobione cerkwie, a także tradycyjne ikony.

W Szczytnie natomiast odbyły się warsztaty na temat zjawiska mowy nienawiści. Uczestnicy i Uczestniczki wraz z Janem Dąbkowskim – Koordynatorem Kampanii bez nienawiści zastanawiali się nad źródłami mowy nienawiści. Szukali jej przykładów zarówno w internecie, jak i najbliższej okolicy, a także poznali dobre praktyki działań reagowania na nie.