Zapraszamy do udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych realizowanych w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni”.

Uczestnicy

Osoby zainteresowane przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji, w tym przede wszystkim: nauczyciele/-ki, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, pracownicy/-ki pedagogiczni, edukatorzy/-ki, animatorzy/-ki, liderzy/-ki lokalni, rodzice, studenci.

Zapraszamy przede wszystkim osoby spotykające się z mową nienawiści i aktami dyskryminacji w miejscu pracy i w środowisku lokalnym.

Zaplanowane Działania:

Cykl warsztatów, których tematyka obejmuje m.in.:

  • psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji;
  • edukację międzykulturową;
  • prawa człowieka;
  • Porozumienie bez Przemocy(NVC);
  • sposoby i techniki skutecznej komunikacji.

Warsztaty przygotowują do:

–         reagowania na akty dyskryminacji;

–         zastosowania praw człowieka w praktyce;

–         komunikacji opartej na zrozumieniu i empatii;

–         zrozumienia sytuacji grup mniejszościowych i osób dyskryminowanych;

–         pracy z osobami dyskryminowanymi i narażonymi na wykluczenie, tj. osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, kobiety itd.

–         poznania kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych;

–         pracy i komunikacji z grupami odmiennymi kulturowo.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności Uczestnicy/-ki będą mogli wykorzystać do:

–         rozwiązywania konfliktów;

–         budowania dobrych relacji w pracy zawodowej i życiu osobistym;

–         pracy z osobami i na rzecz osób dyskryminowanych, tj. osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, kobiety itd.

–         pomocy osobom doświadczającym dyskryminacji.

Czas i miejsce warsztatów:

Warsztaty odbędą się w Człuchowie, Rzeczenicy, Ustce, Kępicach, Kwidzynie, Szczytnie, Giżycku, Węgorzewie, Koczarkach w okresie styczeń-listopad 2015 roku (częstotliwość spotkań – średnio 1 raz w miesiącu)

Miejscowość do wyboru Uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejscowość) na adres: k.blasinska@irse.pl.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: http://wirtualnirealni.irse.pl lub pod numerem telefonu: 570 660 216.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.