Konferencja międzynarodowa „Media społecznościowe dla rozwoju demokracji partycypacyjnej”

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej wraz z Miastem i Gminą Gniew gościli w dniu 13.04.2016 r. na Zamku w Gniewie 4. Międzynarodową Konferencję zorganizowaną w ramach projektu „Digital Cities for a 'Smart’ Europe.

Na konferencji gościliśmy delegacje samorządów i organizacji pozarządowych z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Bułgarii oraz licznie przybyłych uczestników z Polski zainteresowanych rolą mediów społecznościowych w rozwoju demokracji partycypacyjnej. Spotkanie uroczyście zainaugurowali Pani Burmistrz Gniewu Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska, Pan Giuseppe Marino z Reggio di Calabria, oraz Prezes naszej Fundacji Pani Ewelina Ławecka.
W pierwszej części spotkania poznaliśmy ogólne założenia projektu przedstawione przez Sebastian D’Agostino z Innovamentis oraz wysłuchaliśmy wykładu Pani Katarzyny Mikołajczyk z Fundacji ePaństwo pt. „C2C – City to citizens/ citizens to city? Jak kształtować dwustronną komunikacje przy użyciu dostępnych środków komunikacji?”. Następnie Pani Karolina Majewska i Pan Szymon Krzysiak z Agencji Reklamowej Eskadra, która na co dzień współpracuje z samorządami przy tworzeniu strategii komunikacyjnych, przedstawili nam rolę social media w komunikacji społecznej. Przed przerwa mieliśmy okazję poznać praktyki wykorzystania mediów społecznościowych przez naszych samorządowych partnerów projektowych z gmin Reggio Calabria (Włochy), Cuba (Portugalia), La Coruña (Hiszpania), Sandansky (Bułgaria).
Popołudnie przeznaczone było w całości na panel dyskusyjny pt. „Media społecznościowe w polskim samorządzie jako kanał komunikacji z mieszkańcami”. Udział wzięli: Dorota Patzer – Referat Relacji z Mediami Urzędu Miasta Gdyni, Sebastian Drausal – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, Dorota Nelke – Główny Specjalista ds. portalu internetowego www.gdynia.plAgnieszka Świercz-Hyska – Referat Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew.
W ciągu całego dnia mieliśmy okazję poznać europejskie dobre praktyki komunikacji z mieszkańcami poprzez social media. Poznaliśmy również jak „od kuchni” wygląda komunikacja na linii mieszkaniec-samorząd z perspektywy samorządów, twórców strategii komunikacji z urzędów gmin i firm zajmujących się na co dzień komunikacją oraz organizacji pozarządowych.Dziękujemy wszystkich gościom za udział!Pobierz raport z realizacji projektu

Szczególnie dziękujemy za wsparcie w realizacji konferencji pracownikom 2. Oddziału Banku Zachodniego WBK w Gdańsku, Panu Dyrektorowi Robertowi Góralewskiemu oraz opiekunowi IRSE Panu Dariuszowi Głuszak.
Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Digital Cities for a 'Smart’ Europe” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.