07 kwietnia 2016 roku do Gdańska-Sobieszewa przyjechało 24 pracowników młodzieżowych z Ukrainy, Włoch, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Azerbejdżanu, aby w ramach projektu Youth 3.0wymienić się doświadczeniem w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych przez organizacje pozarządowe oraz dowiedzieć się, w jaki sposób świadome propagować ten sposób komunikacji.

Media społecznościowe stanowią dziś niezwykle istotny segment, który bezsprzecznie należy uwzględnić w planowaniu działań organizacji. Choć nie są one obowiązkowym kanałem komunikacji dla każdego, należy mieć świadomość ich potencjału a także siły. Niewłaściwe techniki komunikacji poprzez social media mogą przynieść pewne zagrożenia, dlatego też wybór tej formy porozumiewania się w powinien być przemyślany, poparty zaplanowaną strategią działania.

Podczas 10-dniowego szkolenia uczestnicy przy wykorzystaniu nieformalnych metod edukacji zastanawiali się czym są media społecznościowe?, jaka jest moja w nich rola, jak media społecznościowe wykorzystywane są w mojej organizacji i moim państwie. Wspólnie analizowaliśmy środowiska mediów społecznościowych tj, . facebook, twitter, snapchat, strona internetowa wskazując ich wady i zalety, a także możliwość wykorzystania w naszych działaniach. Szukaliśmy podobieństw i różnic w kampaniach online i offline na przykładzie dobrych praktyk z każdego kraju oraz kampanii europejskich np. No hate speach. Zdobytą wiedze teoretyczną wykorzystano w praktyce do przygotowania projektów wspólnych kampanii internetowych min. na temat bezpiecznego internetu, nie marnowania żywności, edukacji seksualnej. Praca w międzynarodowych i międzykulturowych grupach pozwoliła zrozumieć zasady budowy kampanii europejskiej, która odpowiada na wspólne potrzeby, ale jednocześnie szanuje wartości i tradycje każdej kultury.

13 kwietnia 2016 roku uczestnicy wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Media społecznościowe dla rozwoju demokracji partycypacyjnej”, która odbyła się w Gniewie. Spotkanie z młodzieżą, przedstawicielami organizacji pozarządowych i decydentami było okazją do poznania się, wymiany dobrych praktyk i dalszej dyskusji nad zasadami kształtowania komunikacji dwustronnej przy wykorzystaniu social media.

Podczas prac w grupach międzynarodowych opracowane zostały plany kampanii online:

1. #internetsecurity, która odpowiada na problem braku bezpieczeństwa w internecie i łatwy dostęp do treści pokazujących przemoc, pornografię, naruszających czyjąś prywatność. Hasłem kampanii jest: „Tomorrow will be late”.

2. #againstnewaddiction, która odpowiada na wzrastający poziom uzależnienia od internetu i nowych mediów, zakładane działania to kampania na facebooku, krótki film promocyjny.

3. #sharenotwaste, której celem jest uświadomienie młodzieży problemu marnowania żywności oraz podjęcie próby przygotowania działań umożliwiających  przekazywanie/dzielenie się zbędnym jedzeniem.

4. #sexual education, która odpowiada na niewystarczającą liczbę działań skierowanych do młodzieży poniżej 25 roku życia na temat seksualności i braku edukacji seksualnej w wielu państwach. Odbiorcami kampanii mają być osoby z terenów wiejskich, gdzie seks jest tematem tabu oraz młodzież postrzegająca seks jak towar. W założeniu kampania dotyczy także problemu handlu ludźmi oraz wykorzystywania seksualnego kobiet, w tym szczególnie imigrantek.

Ze szkolenia uczestnicy wyjechali z głową pełną pomysłów na kolejne działania, nowymi partnerami, planami kampanii internetowych, wiedzą na temat budowania kampanii internetowych i … nowym kontem na snapchat 🙂

Partnerzy projektu:

  • Green Cross Society (Lwów, Ukraina)

  • Associazione Elios (Acireale, Włoch)

  • Baskent Genclik Hareketi Egitim Kultur Sanat Spor Gezi Ve Yardimlasma Dernegi (Ankara, Turcja)

  • Zdruzenie Mladniski Sovet Bosilovo (Bosilovo, Macedonia)

  • Akto – Human Rights and Democracy (Coimbra, Portugalia)

  • Asociacion Juvenil Intercambia (Malaga, Hiszpania)

  • Modern Youth Public Union (Baku, Azerbejdżan)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+