Świat bajki nie zna dyskryminacji. Bajki są sposobem na poznawanie przez dzieci świata, pomagającym im w jego oswajaniu i rozumieniu. Słuchając baśni dzieci dowiadują się czegoś o świecie i przeżywają przygody wspólnie z bohaterami baśni. Bajki w edukacji międzykulturowej uwrażliwiają na istniejące odmienności, permanentnie wpisane w każdą rzeczywistość społeczną. Oswajają odbiorców z heterogenicznością otoczenia oraz prowadzą do dostrzegania wartości w różnorodności, a także wzbudzają ciekawość i chęć wchodzenia w interakcje z osobami z innych krajów, kultur, grup. Bajki stanowią punkt wyjścia do rozmowy i zajęć plastycznych związanych z wybraną kulturą.

Bajkowe podróże” kierujemy do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wplatając w każde spotkanie elementy edukacji międzykulturowej i edukacji globalnej.

Nasz bajkowy pociąg zatrzymuje się na wielu stacjach, tj.

-Ukraina

-Nepal

-Polskie góry (górale)

-Kultura żydowska

-Turcja,

-Indie,

-Chiny,

-kultura romska.

Zapraszamy do wspólnej podróży!

Warsztaty w ramach projektu „Bajkowe podróże” realizujemy m.in. w przedszkolach, osrodkach kultury, świetlicach. Termin i godzina spotkania ustalane są indywizulanie z każdą grupą. Program warsztatów ustalamy wspólnie z Opiekunami, w zależności od zainetersowania i potrzeb.

Osoby zainteresowane organizacją warsztatów w swojej miejscowości prosimy o kontakt z Katarzyną Błasińską: telefon: 570 660 216, e-mail: k.blasinska@irse.pl