Gościem specjalnym Pikniku będzie Bogdan Lis, członek pierwszej „Solidarności”, senator RP po 1989.

Już za tydzień, 26 czerwca, odbędzie się piknik „Migawki historii – 25 lat wolnej Kościerzyny”. Gościem specjalnym imprezy będzie Bogdan Lis, działacz NSZZ „Solidarność”, członek MKS, po wprowadzeniu stanu wojennego organizator podziemia solidarnościowego, uczestnik Okrągłego Stołu, senator I kadencji, poseł na Sejm VI kadencji.
Od 1978 współpracował z Komitetem Założycielskim Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W 1980 organizował strajk w „Elmorze”, był wiceprzewodniczącym zarządu Regionu Gdańskiego związku, członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej. Brał udział w licznych negocjacjach ze stroną rządową.
13 grudnia 1981 zdołał uniknąć internowania, ukrywał się i organizował struktury podziemne „Solidarności” Regionu Gdańskiego. W kwietniu 1982 był współorganizatorem ogólnopolskiej Tymczasem Komisji Koordynacyjnej podziemnej „Solidarności”, odpowiadał za koordynację współpracy z zagranicą. Został aresztowany w czerwcu 1984, oskarżony o zdradę ojczyzny i zwolniony po pół roku na mocy amnestii. Ponownie aresztowano go w lutym 1985, został skazany na 2,5 roku więzienia, następnie zwolniony we wrześniu 1986 również na mocy amnestii. W 1986 wszedł w skład Tymczasowej Rady „Solidarności”, a w 1987 do Krajowej Komisji Wykonawczej – jawnych struktur kierowniczych nielegalnego związku.
Od 1988 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, brał udział w rozmowach Okrągłego Stołuw latach 1989-1991 zasiadał w Senacie I kadencji. Na II Zjeździe „Solidarności” w 1990 został wybrany w skład prezydium Komisji Krajowej jako odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe.
Postanowieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 28 sierpnia 2006, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, którym został udekorowany 1 września tego samego roku w czasie uroczystości 26. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku.