Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej zapraszają do udziału w konkursie na plakat i logo III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości.

Już od dwóch lat w Akademii Pomorskiej w Słupsku organizowana jest konferencja podyktowana przekonaniem o  ważności tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej.

Podczas konferencji poruszane są tematy z obszaru:

– dyskryminacja, wykluczenie, stereotyp, naznaczenie, etykietyzowanie, mowa nienawiści;

– mechanizmy dyskryminacji w przestrzeni publicznej (media, polityka, itp.);

– procesy społeczne generujące dyskryminację i nierówność;

– możliwości przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji;

– rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno-obywatelskiego;

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką Konkursu, a w szczególności uczniów i studentów szkół artystycznych, zawodowych grafików i innych artystów do nadsyłania prac.

Prace powinny zostać wykonane w wersji elektronicznej i przesłane w formacie .jpg lub .png do dnia 28 lutego 2018 roku na adres: biuro@irse.pl

 

I Nagroda: weekend dla dwóch osób w hotelu nad morzem

Wyróżnienie: bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach Media Markt

Wybrana praca zostanie wykorzystana do promocji III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości organizowanej w Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku.

 Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w Konferencji, a wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas Konferencji