Projekt „W solidarności siła” (ang. „Strength through solidarity”) jest międzykontynentalnym partnerstwem zapoczątkowanym w Gdańsku.

Projekt został stworzony w celu wypracowania uniwersalnego modelu wsparcia lokalnych działaczy społecznych z czterech kontynentów:

– Europy (Belgia, Niemcy, Polska) ,

– Azji (Indie, Tajlandia)

– Afryki (Uganda)

– Ameryki Płd. (Brazylia)

Program skierowany jest do oddolnych innowatorów społecznych i aktywistów. Osób działających na rzecz młodzieży, zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (z niepełnosprawnością, z defaworyzowanych dzielnic, osób dotkniętych przemocą itd.).

Celem projektu było zbliżenie do siebie i zwiększenie potencjału aktywistów z różnych stron świata do wprowadzania zmian w swoich społecznościach. Poprzez szereg inicjatyw edukacyjnych takich jak szkolenia stacjonarne i online, internetowy portal, praktyki i wizyty studyjne, uczestnicy podnieśli swoje umiejętności z zakresu:

– efektywnych technik komunikacji (także międzykulturowej) i PR,

– pozyskiwania zasobów finansowych

– identyfikowania zasobów ludzkich i zarządzania nimi,

– edukacji rówieśniczej i pozaformalnej, zwłaszcza pod kątem tworzenia treści w sieci

– wykorzystanie narzędzi oddolnego lobbingu

Całość programu realizowana była realizowane z wykorzystaniem zasad edukacji nieformalnej, tak aby uczestnicy programu mogli efektywnie wdrażać projekty na rzecz swoich grup docelowych, wymieniać się dobrymi praktykami z ich rówieśnikami z Polski, Europy i innych części świata.

Rezultatem projektu jest platforma internetowa Network of change do nauki i uczenia się stworzona przez międzynarodowy zespół pracowników młodzieżowych i aktywistów, którzy dążą do wzmocnienia marginalizowanych społeczności w Polsce, Indiach, Australii, Belgii, Tajlandii, Niemczech, Ugandzie, Serbii i Brazylii. Na platformie dostępne są min. bezpłatne kursy online:

  • Świadomość w zakresie niepełnosprawności
  • Jak pozyskać fundusze na  Twój projekt społeczny?
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Dokonaj zmiany: Rzecznictwo – skuteczne narzędzie do osiągnięcia pozytywnej społecznej zmiany
  • Wzajemne wsparcie
  • Wolontariat:  ZMIENIAJ siebie – ZMIENIAJ innych
  • Wzmacnianie siebie i swojej społeczności
  • Rozwój treści e-learningowych

Ten projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.