Międzynarodowy projekt „Integration through Education” (ITE) stanowi odpowiedź na niedostateczną liczbę dostępnych narzędzi do pracy z młodzieżą w temacie migracji i uchodźstwa.

Od października 2016 roku do maja 2018 roku koalicja partnerów z Polski, Litwy, Portugalii, Hiszpanii i Włoch opracowała 35  scenariuszy warsztatów dla nauczycieli/-ek, edukatorów/-ek, facylitatorów/-ek zainteresowanych tematyką migracji, do wykorzystania w  codziennej pracy.  Scenariusze warsztatów są przeznaczone do pracy z imigrantami/-kami, społeczeństwem przyjmującym i grupami mieszanymi, głównie z młodzieżą, lecz także z dorosłymi i dziećmi. Poruszają różne aspekty migracji tj.  różnorodność, historia, empatia, mowa nienawiści, powitanie, media, prawa człowieka, obywatelstwo, międzykulturowość, młodzież, religia,   zatrudnienie, gender.

Scenariusze ITE zostały skonstruowane indukcyjnie na podstawie praktycznej i empirycznej wiedzy pracowników i pracowniczek organizacji pozarządowych działających w obronie ludzkiej godności w całej Europie. Niemniej jednak nasza pozycja pedagogiczna opiera się na krytycznych społecznie i usytuowanych perspektywach, które pozwalają nam sądzić, że:

  • scenariusze ITE są nie tylko gotowymi do użycia narzędziami, ale możliwościami wzbogacenia naszej codziennej pracy,
  • każda osoba prowadząca zajęcia może działać jako krytyczny/-a edukator/-ka, wprowadzając zmiany służące wzmocnieniu świadomości znaczenia globalnej sprawiedliwości.

Zapraszamy do korzystania ze scenariuszy dostępnych na stronie projektu

Bądź na bieżąco i polub nas na facebook’u

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+