W listopadzie 2014 roku Fundacja IRSE, w partnerstwie z Fundacją SolidarityFilmDoc z Sopotu, realizuje projekt „Słowo na temat Globalnego Południa”, który odpowiada na problem stereotypowego przedstawiania krajów Globalnego Południa w polskich mediach.

Celem projektu jest rozwój umiejętności studentów i studentek III roku dziennikarstwa Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku z zakresu odpowiedzialnego i etycznego przedstawiania treści i obrazów dotyczących krajów Globalnego Południa. W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów na temat globalnych zależności, wpływu stereotypów na postrzeganie i opisywanie innych kultur, niebezpieczeństwa pojedynczej historii, Kodeksu obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa. Poddamy analizie artykuły na temat Globalnego Południa publikowane zarówno w mediach polskich, jak również w mediach państw Południa.

Zdobytą podczas projektu wiedzę przyszli dziennikarze zastosują w praktyce i na zakończenie warsztatów napiszą artykuły, które opublikujemy na blogu dotyczącym Globalnego Południa.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r na podstawie umowy nr EG-2014-24

Dotacja przekazana przez Fundację Edukacja dla Demokracji.