Fundacja IRSE oraz Fundacja SolidarityFilmDoc zapraszają na cykl warsztatów SPOZA Północy, który odbędzie się:

14 listopada w Gdańsku: Europejskie Centrum Solidarności, w ramach Festiwalu Wolontariatu i Edukacji Globalnej SPOZA

20 listopada w Słupsku: Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6

21 listopada w Kwidzynie: Powiślańska Lokalna Grupa Działania

1. Dzieci w wieku przedszkolnym zapraszamy na warsztaty na temat prawa do edukacji dzieci w Polsce i Nepalu

Dzięki baśniom, opowiadaniom i krótkim pokazom dzieci będą mogły dowiedzieć się, jak uczą się ich rówieśnicy w Nepalu. Na sam koniec stworzą własną mandalę. Warsztat dla dzieci poprowadzi Katarzyna Błasińska.

Godziny warsztatów:

Gdańsk, 14 listopada: 10.00 – 12.00 grupa 1, 12.00 – 14.00 grupa 2

Słupsk, 20 listopada:9.00 – 11.00 grupa 1, 11.00 – 13.00 grupa 2

Kwidzyn, 21 listopada: 9.00 – 11.00 grupa 1, 11.00 – 13.00 grupa 2

Rodziców i opiekunów grup prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres:k.blasinska@irse.pl.Wstęp na warsztaty jest wolny, ale ilość miejsc ograniczona (grupa 15 osobowa). Można zgłaszać całe grupy przedszkolne (max. 15 osób).

2.Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy na warsztaty filmowe nt. oddolnych społecznych inicjatyw z Kenii, Ugandy, Indii i Nepalu (na przykładzie wykluczenia osób niepełnosprawnych i epidemii HIV)

Punktem wyjścia do dyskusji będą materiały filmowe z wizyt studyjnych oddolnych inicjatyw społecznych realizowanych w Kenii, Ugandzie, Indiach i Nepalu. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych poprzez konferencję na Skype będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań bohaterom filmów, założycielom organizacji pozarządowych którzy łagodzą skutki wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych w Indiach i Nepalu oraz HIV/AIDS w Kenii i Ugandzie.

Warsztaty poprowadzi Tomasz Kozakiewicz, który od lat działa w światowych programach aktywizacji ludzi wykluczonych. W 2013 roku ukończył kurs kanthari dla społecznych aktywistów, rozpoczynających nowatorskie inicjatywy wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie z Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej.

Godziny warsztatów:

Gdańsk, 14 listopada: 11.45 – 16.00

Słupsk, 20 listopada: 13.00 – 17.00

Kwidzyn, 21 listopada: 13.00 – 17.00

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: tomasz2013@iiseconnect.org. Wstęp na warsztaty jest wolny, ale ilość miejsc ograniczona(grupa 15 osobowa).

3. Otwarta projekcja filmu „Życie bez słów” (polskie napisy) wraz z dyskusją

Film pokazujący pracę przedstawicielki organizacji pozarządowej, która uczy języka migowego osoby nieme w Nikaragui. Po filmie dyskusja na temat społecznego wykluczenia osób niepełnosprawnych i specyfiki pracy organizacji pozarządowych w Polsce i krajach Globalnego Południa.

Godziny projekcji:

Gdańsk, 14 listopada: 16.30

Słupsk, 20 listopada: 17.30

Kwidzyn, 21 listopada: 17.30

Zgłoszenia na warsztaty:

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres w nim podany – do 12 listopada (Gdańsk) lub 16 listopada (Słupsk, Kwidzyn). Ilość miejsc ograniczona do 15 osób na grupę.

Dodatkowe informacje na stronie:www.spoza.edu.pli stronie FB #solidarityfilmdoc.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r na podstawie umowy nr EG-2014-24

Dotacja przekazana przez Fundację Edukacja dla Demokracji.