Celem projektu „SPARKSEEDS”, koordynowanego przez portugalską organizację Make it Better, jest budowa i rozwój ekosystemu edukacji pozaformalnej, wspierającego i promującego wysokiej jakości pozaszkolne działania dla młodzieży tworzone w oparciu o dostępne zasoby lokalne (między innymi osobowe, międzypokoleniowe, kulturowe, naturalne, materialne, tradycyjne). Powstała podczas działań projektowych „społeczność edukacyjna”, wpierana przez władze samorządowe i podmioty prywatne ma być zorientowana na obecne i przyszłe potrzeby młodzieży. Działania projektowe obejmują:

  1. SparkCOMMUNITY – budowanie lokalnego środowiska dla rozwoju edukacji pozaformalnej zarówno w szkole, jak również w zajęciach pozaszkolnych.
  2. SparkYWorkers – rozwój umiejętności osób pracujących z młodzieżą (facylitatorów, wolontariuszy i młodych osób) w zakresie wykorzystania pozaformalych metod edukacji w prowadzonych działaniach.
  3. SparkLABs – tworzenie partycypacyjnych przestrzeni, których celem jest analiza, identyfikacja i projektowanie modeli i narzędzi edukacji młodzieży opartej na pozaformalnej metodologii uczenia się w czterech obszarach tematycznych: kultura i sztuka, sport i przyroda, technologia, obywatelstwo i przedsiębiorczość. Rezultatem pracy SparkLABs powinny być opracowane długoterminowe programy pozaformalnego uczenia się, wraz z opisanymi narzędziami i umiejętnościami osób facylitujących proces.
  4. SparkCLUBs – utworzenie klubów dla młodzieży oferujących regularne zajęcia pozaszkolne prowadzone w oparciu o metodologię uczenia się pozaformalnego.
  5. SparkSEEDs – działania upowszechniające wypracowany model projektowania i twozrenia klubów dla młodzieży.

W dniach 10-19.07.2019 przedstawiciel Fundacji IRSE odwiedził włoską organizację EUROpole i poznawał ich metody pracy z dziećmi podczas letniego obozu LISOLACHECÈ.

Z kolei w dniach 30.09-06.10.2019 w Gdańsku odbyło się międzynarodowe szkolenie, podczas którego pracownicy/czki młodzieżowi, nauczyciele/ki, wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami samorządu lokalnego z Włoch i Portugalii zastanawiali/ły się nad zastosowaniem aktywnych metod edukacji w szkołach i klubach młodzieżowych. Szukając inspiracji i dobrych praktyk pracy z młodzieżą osoby uczestniczące w spotkaniu odwiedziły Szkołę Podstawową nr 28 w Gdańsku, Mrowisko – Centrum Reduta, Youth Point w Nowym Porcie, Wymiennikownię, Teatr Gdynia Główna, a także wzięły udział w Żywej Bibliotece.

Kolejne szkolenie odbyło się w dniach 12-18 stycznia 2020 roku w Porto Potenza Picena we Włoszech. Osoby w nim uczestniczące ćwiczyły techniki efektywnej komunikacji, łączenia aktywności fizycznych z edukacyjnymi oraz kratywnego pisania. Dowiedziały sie więcej o metodach pracy z uczniami/uczennicami z zaburzeniami oraz wykorzystania robotów w dzialaniach edukacyjnych.

Partnerzy projektu: Município de Cuba, Escola Básica Fialho de Almeida, Ligarte – Cooperativa de Ação Cultural, Clube Cuba Aventura, Polo EURpeo della Conoscenza (Włochy), Fundacja Instytut Równowagi-Społeczno Ekonomicznej (Polska).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+