Celem projektu „Transferring Skills Across the Borders” była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pracy z uchodźcami/uchodźczyniami oraz wzrost kompetencji osób pracujących z młodzieżą z Polski, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Francji i Rumunii i Turcji, poprzez warsztaty oraz działania praktyczne w ośrodku dla cudzoziemców. W dniach 19-28 czerwca 2019 roku odbyło się międzynarodowe szkolenie, którego program obejmował zagadnienia, takie jak: wyzwania integracji (inkluzji), przed którymi stają uchodźcy/czynie i społeczeństwo większościowe, edukacja międzykulturowa, wykorzystanie zajęć plastycznych i sportowych w pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, nauka języka dla cudzoziemców, Dr Clown i jego metody pracy, zrozumieć traumę i jej wpływ na rozwój młodzieży, empatia – używaj z rozwagą (o niebezpieczeństwach silnego współodczuwania i jego wpływie na pracę z uchodźcami i uchodźczyniami), sytuacje konfliktowe i ich rozwiązanie w kontekście pracy z mieszkańcami i mieszkankami ośrodka dla uchodźców, dobre praktyki pracy z uchodźcami w naszych państwach, UE oraz na całym świecie, wspólną wycieczkę i poznawanie Warszawy z uchodźcami i uchodźczyniami.

Szkolenie rozpoczęło się od spotkania z dziećmi i młodzieżą z Ośrodka dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-w Dębaku, które wzięły udział w przygotowanym przez osoby uczestniczące w szkoleniu, popołudniu międzykulturowym z grami i zabawami z państw partnerów. Uczestnicy i uczestniczki spotkania prowadzili/ły również zajęcia praktyczne w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-w Dębaku, skierowane główne do dzieci i młodzieży.

Praca w międzynarodowych i międzykulturowych, a także praktyczne zajęcia w Ośrodku w Dębaku pozwoliły zrozumieć specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także stawić czoła własnym stereotypom. Udział w projekcie stanowił również okazję do nawiązania kontaktów z organizacjami z innych państw i rozwój działalności w obszarze pracy z osobami z doświadczeniem migracyjnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+