W ramach projektu “Szkoła różnorodności” zapraszamy gdańskie szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w ramach realizacji zadania edukacyjnego, które odbywa się w ramach realizacji kampanii edukacyjnej Łączy nas Gdańsk.

Warsztaty, prowadzone w oparciu o aktywne metody edukacji, mają na celu zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic na temat międzykulturowości i migracji, a także stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, jak również wzrost zaangażowania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Udział w projekcie  wzmocni działania szkoły w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych. Warsztaty prowadzone są we współpracy z Radą Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska.

TEMATYKA WARSZTATÓW

 1. Historia Migracji

Podczas warsztatu uczniowie i uczennice dowiedzą się o historii polskiej emigracji po Powstaniu Listopadowym, Wielkiej Emigracji, polskich uchodźcach II wojny światowej, emigracji solidarnościowej i będą umieli wskazać przyczyny migracji w kontekście globalnym odnosząc się także do współczesnych wydarzeń.

 1. Komunikacja międzykulturowa

Warsztat pozwalający zrozumieć wpływ kultury na postrzeganie tych samych zjawisk i rozumienie tych samych pojęć. Podczas zajęć uczniowie i uczennice zrozumieją trudności i wyzwania jakie stają przed imigrantami i imigrantkami oraz ich szanse rozwoju w nowy społeczeństwie. Poznają kulturę wybranego państwa oraz będą umieli wskazać na jej podobieństwa i różnice z kulturą Polski.

 1. Wartość różnorodności

Warsztat przybliżający pojęcie różnorodności oraz przedstawiający jej znaczenie i wartość, zarówno w obrębie szkoły, środowiska lokalnego jak również całego społeczeństwa. Podczas warsztatu uczniowie i uczennice zrozumieją wpływ stereotypów na postrzeganie innych osób, a także nauczą się dostrzegać i szanować indywidualne cech każdej osoby.

 1. Uchodźcy

Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy na temat sytuacji uchodźców w Europie i na świecie. Uczniowie i uczennice poznają różnice między imigrantem/-tką a uchodźcą/-czynią (w tym różnice dotyczące ochrony międzynarodowej), a także zweryfikują i pogłębią wiedzę na temat przyczyn uchodźstwa. Warsztat ma na celu rozwój empatii w stosunku do osób, które są zmuszone zostawić swój dom i szukać bezpieczeństwa w innym państwie.

W szkołach ponadpodstawowych warsztat będzie prowadzony w oparciu o film dokumentalny „moja ucieczka”.

 1. Jak mówić nie dyskryminując

Warsztat ma na celu rozwój krytycznego myślenia. Uczniowie i uczennice zrozumieją konsekwencje jednostronnego przekazywania informacji oraz poznają źródła stereotypów.

W szkołach ponadpodstawowych poznają mechanizmy tworzenia fake newsów (nieprawdziwych informacji) oraz sposoby ich weryfikacji.

DLA KOGO

Warsztaty są dedykowane szkołom podstawowym (grupa I: klasy 4-6; grupa II: klasy 7-8) oraz ponadpodstawowym z terenu miasta Gdańska.

W szczególności zapraszamy szkoły, w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz placówki, w których do tej pory nie były prowadzone zajęcia/warsztaty na temat międzykulturowości i migracji.

W każdej szkole w warsztatach weźmie udział grupa 10-30 osób.

KIEDY

Projekt prowadzony będzie od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku. Warsztaty odbywały się będą w cyklach czteromiesięcznych: marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień.

GDZIE

Warsztaty odbywają się na terenie szkoły.

ZADANIA SZKOŁY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE

 1. Udostępnienie sali na warsztaty prowadzone poza godzinami zajęć lekcyjnych
 2. Wyłonienie Koordynatora/-ki, do zadań którego/której należy:
 • rekrutacja grupy uczniów/uczennic zainteresowanych udziałem w projekcie (10-30 osób)
 • kontakt z Koordynatorką Projektu ze strony Fundacji IRSE oraz osobami prowadzącymi warsztaty
 • ustalenie harmonogramu warsztatów
 • promocja projektu przy wykorzystaniu szkolnych źródeł informacji
 • udział w spotkaniu organizacyjnym 24 września 2019 roku w godzinach 15:00-16:30

ZGŁOSZENIA

Szkoły zainteresowane udziałem w IV edycji projektu (październik-grudzień 2019 roku) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ do 19 września 2019 roku. Wyniki rekrutacji przesłane zostaną drogą mailową do 23 września 2019 roku.

Wszelkich informacji o projekcie udziela Katarzyna Błasińska – Koordynatorka Projektu mailowo: k.blasinska@irse.pl lub telefonicznie: +48 570 660 216.

***          ***          ***

II EDYCJA WARSZTATÓW

W drugiej edycji warsztatów, która odbyła się od września do grudnia 2018 roku wzięło udział kolejnych 10 szkół: Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Wł. Andersa, Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi, Szkoła Podstawowa nr 49 im ks Bronisława Komorowskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego, Szkoła Podstawowa nr 67, Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Zaruskiego, Akademickie Liceum Ogólnokształcące “Lingwista”, IV Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28. Na zakończenie cyklu warsztatów na temat migracji trzy z grup uczestniczących w projekce zorganizowały dla swoich kolegów i koleżanek ze szkoły obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 1:
Uczniowie klasy 2a wykonali flagi, które posłużyły jako dekoracja gazetki na szkolnym korytarzu. Wychowawczyni przybliżyła uczniom pojęcia związane z migracją. Dzieci dzieliły się spostrzeżeniami z nowych relacji rówieśniczych z uczniami naszej szkoły, którzy pochodzą z Ukrainy. Na gazetce ściennehj zawieszono zwroty ogólnie znane, w
różnych językach. Gazetka przygotowana została z wykorzystaniem prac uczniów. Uczniowie klasy 6d wraz z nauczycielką języka polskiego przygotowali natomiast przedstawienie o tematyce świątecznej, ale inspirowane tematyką migracji. Tytuł przedstawienia „ Nie było miejsca dla Ciebie…”. Uczniowie zaprezentowali się dwukrotnie: raz dla Seniorów w Domu Kultury na Morenie (6.12.2018r.) i dla Rodziców w Sali teatralnej naszej szkoły (13.12.2018r.). Sztuka opowiada o parze wędrowców szukających schronienia, ale znajdujących smutek i cierpienie. Przesłanie tego przedstawienia, to otwarcie się na drugiego człowieka, a nie ograniczanie się znanymi stereotypami.

Szkoła Podstawowa nr 14
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, uczniowie zamieścili artykuł w gazetce szkolnej
“Reflektory na szkołę”. Co więcej, do każdego egzemplarza gazetki kupujący uczeń mógł wylosować jedno z
praw człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 61
Młodzież przygotowała plakat dotyczący praw człowieka, który powiesiła na szkolnej gazetce. Ponadto w
różnych miejscach w szkole pojawiły się kolorowe kartki z artykułami z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, co zaciekawiło uczniów i uczennice, którzy/e je chętnie je czytali, a następnie dyskutowani na ich temat.
Szkolny opiekun grupy przygotował wraz z uczniami scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą dotyczący
praw człowieka. Lekcje wychowawcze według scenariusza odbyły się w klasach IV- VIII. Podczas
lekcji uczniowie współpracowali w grupach ( m.in. zapoznali się z artykułami zawartymi w Deklaracji Praw
Człowieka, wspólnie omawiali przedstawione problemy i zagadnienia, rozpatrując je pod kątem zgodności z

I EDYCJA WARSZTATÓW

W I edycji warsztatów, od kwietnia do czerwca 2018 roku w warsztatach wzięli/-ły udział uczniowie i uczennice: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 70, Szkoły Podstawowej nr 45, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Wojska Polskiego, Szkoły Podstawowej nr 56, Szkoły Podstawowej nr 35 z klasami sportowymi, Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Zespołu Szkół Samochodowych, VIII Liceum Ogólnokształcące im. KEN. Oprócz zgłębiania tematyki migracji warsztaty były okazją do poznania mieszkających w Gdańsku imigrantów i imigrantek z Ukrainy, Czeczenii, Kazachstanu, Uzbekistanu i Syrii.

Opinie uczniów i uczennic SP 7O

Warsztaty były fajne. Robiliśmy różne plakaty. Były też opowiadania o ludziach, którzy musieli uciekać ze swojego kraju. Na każdych zajęciach mieliśmy Gościa, który mówił o tym, dlaczego musiał wyjechać ze swojego kraju. – Filip

Na jednych zajęciach rozpoznawaliśmy osoby ze zdjęć po wyglądzie. Najbardziej podobało mi się, gdy na zdjęciu była śmiesznie ubrana młoda osoba, a my myśleliśmy, że to jakiś discopolowiec, jednak okazało się, że to był Barack Obama. To dało nam do myślenia – Hania

Pani Iza uczyła nas, jak rozmawiać, żeby nie dyskryminować innej osoby. Rozmawialiśmy o różnorodności kulturowej. Na tych zajęciach nauczyłem się, że każdy jest inny i to jest dobre. Nie można poniżać innych, tylko próbować zrozumieć drugą osobę. – Paweł

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska