W ramach projektu „Szkoła różnorodności” zapraszamy gdańskie szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w oparciu o aktywne metody edukacji. Ich celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic na temat międzykulturowości i migracji, a także stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, jak również wzrost zaangażowania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Udział w projekcie  wzmocni działania szkoły w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych. Warsztaty prowadzone są we współpracy z Radą Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska.

TEMATYKA WARSZTATÓW

  1. Historia Migracji

Podczas warsztatu uczniowie i uczennice dowiedzą się o historii polskiej emigracji po Powstaniu Listopadowym, Wielkiej Emigracji, polskich uchodźcach II wojny światowej, emigracji solidarnościowej i będą umieli wskazać przyczyny migracji w kontekście globalnym odnosząc się także do współczesnych wydarzeń.

  1. Komunikacja międzykulturowa

Warsztat pozwalający zrozumieć wpływ kultury na postrzeganie tych samych zjawisk i rozumienie tych samych pojęć. Podczas zajęć uczniowie i uczennice zrozumieją trudności i wyzwania jakie stają przed imigrantami i imigrantkami oraz ich szanse rozwoju w nowy społeczeństwie. Poznają kulturę wybranego państwa oraz będą umieli wskazać na jej podobieństwa i różnice z kulturą Polski.

  1. Przeciwdziałanie mowie nienawiści

Warsztat zachęcający  do analizy treści dostępnych w Internecie i promujący rozmowy oparte na dialogu. Uczniowie i uczennice dowiedzą się jak analizować wiadomości dostępne w mediach społecznościowych i  komentować wypowiedzi w oparciu o argumenty i konstruktywną krytykę.

      4. Jak mówić nie dyskryminując

Warsztat ma na celu rozwój krytycznego myślenia. Uczniowie i uczennice zrozumieją konsekwencje jednostronnego przekazywania informacji oraz poznają źródła stereotypów.

W szkołach ponadpodstawowych poznają mechanizmy tworzenia fake newsów (nieprawdziwych informacji) oraz sposoby ich weryfikacji.

DLA KOGO

Warsztaty są dedykowane szkołom podstawowym (grupa I: klasy 4-6; grupa II: klasy 7-8) oraz ponadpodstawowym z terenu miasta Gdańska.

W szczególności zapraszamy szkoły, w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz placówki, w których do tej pory nie były prowadzone zajęcia/warsztaty na temat międzykulturowości i migracji.

W każdej szkole w warsztatach weźmie udział grupa 10-30 osób.

JAK TO DZIAŁA

Warsztaty prowadzone będą na platformie internetowej ZOOM, przy wykorzystaniu kamery i mikrofonu. Będą miały formę 1-1,5 godzinnych spotkań w grupach 20-osobowych. Każde spotkanie obejmowało będzie 2 części:

-omówienie tematu przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy online;

-spotkanie z osobą z doświadczeniem migracyjnym, która opowie o swoim kraju i życiu w Polsce.

Zakładamy, że w grupach warsztatowych mogą pracować uczniowie/uczennice z różnych szkół, przy zachowaniu podziału na grupy wiekowe (4-6 klasa, 7-8 klasa, szkoły ponadpodstawowe)

 

SPOTKANIA ONLINE DLA RODZICÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM

W czerwcu i lipcu 2020 roku zapraszamy rodziców z doświadczeniem migracyjnym do udziału w cyklu spotkań online, podczas których będziemy rozmawiać o codzienności oraz jej pozytywnych i negatywnych aspektach. Spotkania mają na celu umożliwienie nawiązania kontaktu z innymi osobami z doświadczeniem migracyjnym, wymianę poglądów na tematy budzące wątpliwości, zdobycie i wymianę informacji o szkole, kontaktach z nauczycielami/-kami, aktualnościach związanych z obecną sytuacją oraz udzielanie sobie wzajemnego wsparcia.

Rozmowy online będą prowadzone raz w tygodniu przez 1-1,5 godziny na platformie internetowej ZOOM w języku polskim i ukraińskim (do wyboru).

Aby wziąć udział w spotkaniach online należy:
– mieć dostęp do internetu, kamery i mikrofonu w komputerze,
– wypełnić krótkie zgłoszenie dostępne TUTAJ.

Tematyka spotkań:

*Jak spędzać wakacje w mieście i poza miastem?

*Różnice w systemach edukacji.

*Od integracji do buntu – jak dzieci reagują na migrację?

*Możliwości uczenia się dla rodziców i planowanie przyszłych działań.

 

****

IV EDYCJA WARSZTATÓW (2019)

W czwartej edycji warsztatów, która odbyła się od września do grudnia 2019 roku wzięło udział 11 szkół: Szkoła Podstawowa nr 77, Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku, III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 48, Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik”. Dla wszystkich uczniów i uczennic zaangażowanych w warsztay zorganizowane zostało dodatkowe spotkanie z przedstawicielami Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Nowej Synagodze. Podczas prelekcji i zwiedzania wystawy dowiedzieli/ły się o podstawowych dogmatach judaizmu, porozmawiali o Żydach/Żydówkach mieszkających w Gdańsku dawniej i obecnie oraz poznali sposoby celebrowania świąt żydowskich.

III EDYCJA WARSZTATÓW (2019)

W trzeciej edycji warsztatów, która odbyła się od marca do czerwca 2019 roku wzięło udział 8 szkół: Szkoła Podstawowa nr 77, Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego, Collegium Gedanense, Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku im. Zasłużonych Ludzi Morza, Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Gdańsku. Na zakończenie trzeciej edycji projektu uczniowie i uczennice Collegium Gedanense oraz SP nr 19 zostały/li zaproszeni do udziału w grze symulacyjnej „Północ-Południe” obrazującej nierówności gospodarcze na świecie oraz proces wyrównywania szans, a także do obejrzenia filmu pn. „#mojaucieczka”, który pokazuje drogę uchodźców/czyń do Europy, trudy podróży, towarzyszące im emocje, organizację nielegalnej przeprawy przez granice we współpracy z przemytnikami.  Z kolei uczniowie i uczennice klas IV-VII uczestniczący/e w warsztatach wzięli/ły udział w spotkaniu w meczecie i synagodze. Nie tylko zwiedzili
obie świątynie, lecz także dowiedzieli/ły się o podstawowych dogmatach islamu i judaizmu, porozmawiali o
Żydach/Żydówkach i Muzułmanach/Muzułmankach mieszkających w Gdańsku oraz ich sposobach celebrowania świąt. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku oraz Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku.

II EDYCJA WARSZTATÓW (2018)

W drugiej edycji warsztatów, która odbyła się od września do grudnia 2018 roku wzięło udział kolejnych 10 szkół: Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Wł. Andersa, Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi, Szkoła Podstawowa nr 49 im ks Bronisława Komorowskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego, Szkoła Podstawowa nr 67, Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Zaruskiego, Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”, IV Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28. Na zakończenie cyklu warsztatów na temat migracji trzy z grup uczestniczących w projekce zorganizowały dla swoich kolegów i koleżanek ze szkoły obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 1:
Uczniowie klasy 2a wykonali flagi, które posłużyły jako dekoracja gazetki na szkolnym korytarzu. Wychowawczyni przybliżyła uczniom pojęcia związane z migracją. Dzieci dzieliły się spostrzeżeniami z nowych relacji rówieśniczych z uczniami naszej szkoły, którzy pochodzą z Ukrainy. Na gazetce ściennehj zawieszono zwroty ogólnie znane, w
różnych językach. Gazetka przygotowana została z wykorzystaniem prac uczniów. Uczniowie klasy 6d wraz z nauczycielką języka polskiego przygotowali natomiast przedstawienie o tematyce świątecznej, ale inspirowane tematyką migracji. Tytuł przedstawienia „ Nie było miejsca dla Ciebie…”. Uczniowie zaprezentowali się dwukrotnie: raz dla Seniorów w Domu Kultury na Morenie (6.12.2018r.) i dla Rodziców w Sali teatralnej naszej szkoły (13.12.2018r.). Sztuka opowiada o parze wędrowców szukających schronienia, ale znajdujących smutek i cierpienie. Przesłanie tego przedstawienia, to otwarcie się na drugiego człowieka, a nie ograniczanie się znanymi stereotypami.

Szkoła Podstawowa nr 14
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, uczniowie zamieścili artykuł w gazetce szkolnej
„Reflektory na szkołę”. Co więcej, do każdego egzemplarza gazetki kupujący uczeń mógł wylosować jedno z
praw człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 61
Młodzież przygotowała plakat dotyczący praw człowieka, który powiesiła na szkolnej gazetce. Ponadto w
różnych miejscach w szkole pojawiły się kolorowe kartki z artykułami z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, co zaciekawiło uczniów i uczennice, którzy/e je chętnie je czytali, a następnie dyskutowani na ich temat.
Szkolny opiekun grupy przygotował wraz z uczniami scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą dotyczący
praw człowieka. Lekcje wychowawcze według scenariusza odbyły się w klasach IV- VIII. Podczas
lekcji uczniowie współpracowali w grupach ( m.in. zapoznali się z artykułami zawartymi w Deklaracji Praw
Człowieka, wspólnie omawiali przedstawione problemy i zagadnienia, rozpatrując je pod kątem zgodności z

I EDYCJA WARSZTATÓW (2018)

W I edycji warsztatów, od kwietnia do czerwca 2018 roku w warsztatach wzięli/-ły udział uczniowie i uczennice: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 70, Szkoły Podstawowej nr 45, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Wojska Polskiego, Szkoły Podstawowej nr 56, Szkoły Podstawowej nr 35 z klasami sportowymi, Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Zespołu Szkół Samochodowych, VIII Liceum Ogólnokształcące im. KEN. Oprócz zgłębiania tematyki migracji warsztaty były okazją do poznania mieszkających w Gdańsku imigrantów i imigrantek z Ukrainy, Czeczenii, Kazachstanu, Uzbekistanu i Syrii.

Opinie uczniów i uczennic SP 7O

Warsztaty były fajne. Robiliśmy różne plakaty. Były też opowiadania o ludziach, którzy musieli uciekać ze swojego kraju. Na każdych zajęciach mieliśmy Gościa, który mówił o tym, dlaczego musiał wyjechać ze swojego kraju. – Filip

Na jednych zajęciach rozpoznawaliśmy osoby ze zdjęć po wyglądzie. Najbardziej podobało mi się, gdy na zdjęciu była śmiesznie ubrana młoda osoba, a my myśleliśmy, że to jakiś discopolowiec, jednak okazało się, że to był Barack Obama. To dało nam do myślenia – Hania

Pani Iza uczyła nas, jak rozmawiać, żeby nie dyskryminować innej osoby. Rozmawialiśmy o różnorodności kulturowej. Na tych zajęciach nauczyłem się, że każdy jest inny i to jest dobre. Nie można poniżać innych, tylko próbować zrozumieć drugą osobę. – Paweł

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska