07 kwietnia 2016 roku do Gdańska-Sobieszewa przyjechało 24 pracowników młodzieżowych z Ukrainy, Włoch, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Azerbejdżanu, aby w ramach projektu Youth 3.0 wymienić się doświadczeniem w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych przez organizacje pozarządowe oraz dowiedzieć się, w jaki sposób świadome propagować ten sposób komunikacji.

Media społecznościowe stanowią dziś niezwykle istotny segment, który bezsprzecznie należy uwzględnić w planowaniu działań organizacji. Choć nie są one obowiązkowym kanałem komunikacji dla każdego, należy mieć świadomość ich potencjału a  także siły.  Niewłaściwe techniki komunikacji poprzez social media mogą przynieść pewne zagrożenia, dlatego też wybór tej formy porozumiewania się w powinien być przemyślany, poparty zaplanowaną strategią działania.

Podczas 10-dniowego szkolenia uczestnicy przy wykorzystaniu nieformalnych metod edukacji zastanawiali się czym są media społecznościowe?, jaka jest moja w nich rola,  jak media społecznościowe wykorzystywane są w mojej organizacji i moim państwie. Wspólnie analizowaliśmy środowiska mediów społecznościowych tj, . facebook, twitter, snapchat, strona internetowa wskazując ich wady i zalety, a także możliwość wykorzystania w naszych działaniach. Szukaliśmy podobieństw i różnic w kampaniach online i offline na przykładzie dobrych praktyk z każdego kraju oraz kampanii europejskich np. No hate speach. Zdobytą wiedze teoretyczną wykorzystano w praktyce do przygotowania projektów wspólnych kampanii internetowych min. na temat bezpiecznego internetu, nie marnowania żywności, edukacji seksualnej. Praca w międzynarodowych i międzykulturowych grupach pozwoliła zrozumieć zasady budowy kampanii europejskiej, która odpowiada na wspólne potrzeby, ale jednocześnie szanuje wartości i tradycje każdej kultury.

13 kwietnia 2016 roku uczestnicy wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Media społecznościowe dla rozwoju demokracji partycypacyjnej”, która odbyła się w Gniewie. Spotkanie z młodzieżą, przedstawicielami organizacji pozarządowych i decydentami było okazją do poznania się, wymiany dobrych praktyk i dalszej dyskusji nad zasadami kształtowania komunikacji dwustronnej przy wykorzystaniu social media.

Ze szkolenia uczestnicy wyjechali z głową pełną pomysłów na kolejne działania, nowymi partnerami, planami kampanii internetowych, wiedzą na temat budowania kampanii internetowych i … nowym kontem na snapchat 🙂

Partnerzy projektu:

  • Green Cross Society (Lwów, Ukraina)
  •  Associazione Elios (Acireale, Włoch)
  • Baskent Genclik Hareketi Egitim Kultur Sanat Spor Gezi Ve Yardimlasma Dernegi (Ankara, Turcja), Zdruzenie Mladniski Sovet Bosilovo (Bosilovo, Macedonia)
  • Akto – Human Rights and Democracy (Coimbra, Portugalia)
  • Asociacion Juvenil Intercambia (Malaga, Hiszpania)
  • Modern Youth Public Union (Baku, Azerbejdżan)

Zobacz film podsumowujący projekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+