Cross border expert committe for strenghten V4 partnership

W dniach 17-19 grudnia 2015 Fundacja IRSE wzięła udział w końcowym spotkaniu projektu „Cross border expert committe for strenghten V4 partnership” w Balassagyarmat na północy Węgier. Projekt realizowany przez Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás z Węgier miał na celu poznanie organizacji i instytucji zaproszonych przez organizacje partnerskie na spotkania, które odbyły się w Polsce (Spytkowice), na Słowacji (Velky Krtis) oraz na Węgrzech (Balassagyarmat). W wyniku tych spotkań powstało kilkadziesiąt pomysłów na realizację projektów w ramach grupy V4. W ramach tego projektu został również zorganizowany obóz w lipcu 2015 r. dla dzieci i młodzieży z krajów partnerskich. W projekcie brały udział trzy organizacje z  Grupy Wyszehradzkiej. Do projektu zostały zaproszone organizacje ze Słowacji (Regionálna rozvojová agnetúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia) oraz Polski, którą reprezentuje nasz Instytut.

Projekt ten trwał od 2014r., w ramach spotkań partnerów wypracowaliśmy pomysły, które w najbliższej przyszłości będą owocowały zacieśnieniem współpracy między organizacjami z Węgier, Słowacji oraz Polski. 18 grudnia 2015 r. zostało podpisane porozumienie między partnerami potwierdziające chęć współpracy i zobowiązujące do aktywnych działań na rzecz realizacji zamierzonych celów projektu. Projekt „Cross border expert committe for strenghten V4 partnership” sfinansowany został przez Fundusz Wyszehradzki.

Image title