The use of Eco-Tourism opportunities nature reserve „KIAROVSKÝ MOČIAR“ – A feasibility study

W grudniu 2015 Fundacja IRSE wzięła udział w końcowym spotkaniu projektu „The use of Eco-Tourism opportunities nature reserve „KIAROVSKÝ MOČIAR“ – A feasibility study” w Velkim Krtisu na południu Słowacji. Projekt realizowany przez Regionálna rozvojová agnetúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia ze Słowacji miał na celu wymianę doświadczeń w ramach Grupy Wyszehradzkiem na temat rozwiązań promujących ekologiczne obiekty turystyczne w celu implementacji dobrych praktyk na nowopowstających terenach chronionych na południu Słowacji W projekcie brały udział cztery organizacje z  Grupy Wyszehradzkiej. Do projektu zostały zaproszone organizacje z Węgier (Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás), Czech (Obec Vlachova Lhota) oraz Polski, którą reprezentuje nasz Instytut.

Projekt ten trwał od 2014r., w ramach spotkań partnerów odwiedzaliśmy ekologiczne atrakcje turystyczne w okolicach Balassagyarmat, Vlachovej Lhoty oraz Spytkowic. Projekt  „The use of Eco-Tourism opportunities nature reserve „KIAROVSKÝ MOČIAR“ – A feasibility study” sfinansowany został przez Fundusz Wyszehradzki.